JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรออกแบบงานระบบสิ่งแวดล้อม
ออกแบบ และให้คำปรึกษางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

บริษัท ดับเบิ้ลยู อี พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ทเนอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 62
2 . ช่างเทคนิคเขียนแบบ รับสมัครด่วน !
เขียนแบบงานระบบภายในอาคาร ไดแก่ งานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และปรับอากาศ (เครื่องกล)

บริษัท ดับเบิ้ลยู อี พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ทเนอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสรางของบริษัท
23 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ