ให้คำปรึกษา คำนวณ ออกแบบ ควบคุมและบริหารงานติดตั้ง
วางแผนและพัฒนา โครงการงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
3 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
ช่างเทคนิคเขียนแบบ
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสรางของบริษัท
2.
17 ต.ค. 62
วิศวกรออกแบบงานระบบสิ่งแวดล้อม
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
3. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
วิศวกรออกแบบงานระบบไฟฟ้า
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
ติดต่อ
89/1 อาคารเกษมทรัพย์ ชั้นที่ 8 ถนนวิภาวดี - รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 02-512-2873-7
เว็บไซต์: http://www.wep.co.th
ใช้งานแผนที่