JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Programmer and Programmer
- วิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ - ทำการวิเคราะห์และแจ้งแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับ End User ในแนวทางที่ถูกต้อง - พัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ - พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Jav...

บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ความสามารถ
16 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ