บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด เป็นบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคล และ มีบริการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลหลายด้าน ปัจจุบันกำลังขยายงาน มีความต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความสามารถ รักความก้าวหน้า และพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. Incentive 3. ประกันอุบัติเหตุ
ติดต่อ
บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด
2 ซอยกาหลง 2 ถนนนนทบุรี
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: http://www.myhr.co.th
ใช้งานแผนที่