เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่าง CNC, ช่าง wire cut, ช่าง Fitting, ช่างฝึกหัดรับสมัครด่วน !
ช่างฝึกหัด - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ช่าง cnc, wire cut, - เขียนโปรแกรม แก้ไข และขึ้นงานหน้าเครื่องตามงานที่กำหนดตลอดจนปรับตั้งชิ้น งาน นำงานเข้าออกในแต่ละเครื่องที่ได้รับมอบหมาย ช่างFi...

THAI SING TOOLS CO., LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและตามประสบการณ์
14 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ