1. ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับจ้างผลิต และซ่อม Mold แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 2. ผลิตงาน Part และ Jig โลหะ 3. รับจ้างทำงาน CNC, EDM , Wire Cut
สวัสดิการ
- ค่าอาหาร - ค่าเดินทาง - โอที - ค่ากะ - ค่าเบี้ยขยัน - ประกันสังคม - อื่นๆ
ติดต่อ
THAI SING TOOLS CO., LTD. / บริษัท ไทย ซิง ทูลส์ จำกัด
188/9-10
ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
ใช้งานแผนที่