JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร
-ดูงานซ่อมบำรุงอาคารทุกระบบเช่น ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร,ระบบประปา และ ระบายน้ำ ระบบปรับอากาศ -รวมถึงการดูแลสระว่ายนำ้ และงานซ่อมบำรุงทั่วไป

บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด
20 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าช่าง
-จัดทำแผน PM ประจำปี สรุปแผน PM ประจำเดือน/ปี พร้อมประเมินผล -จัดทำรายงานประจำเดือน,รายการแจ้งซ่อม และงบประมาณประจำปี -ทำงานซ่อมบำรุงอาคารทุกระบบ เช่นระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ระบบประปา ฯลฯ -ตรวจสอบระบบ...

บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการอาคารชุด
-วางแผนและควบคุม การบริหารจัดการด้านบุคลากร เช่นเจ้าหน้าที่ธุรการ,รปภ.,แม่บ้าน เป็นต้น -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก -วิเคาระห์ปัญหาในงาน เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิ...

บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ