บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบคอนโดมิเนียม ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และกระตือรือร้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานการให้บริการของบริษัทฯ
สวัสดิการ
  • 1) โบนัส
  • 2) ประกันชีวิตกลุ่ม
  • 3) เครื่องแบบ
  • 4) งานเลี้ยงประจำปี
  • 5) อบรมสัมมนา
ติดต่อ
บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด
1168/41 ชั้น 17 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.supremethailand.com
ใช้งานแผนที่