เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . System Analyst (Assistant Manager)
• สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบจาก User เพื่อนำมาพัฒนาองค์กร • กำหนดแผนงานและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน • จัดทำเอกสารและวิเคราะห์ระบบงานสร้าง ER-Diagram • ทบทวนและยื่นข้อเสนอร...

Major Development Estate Co., Ltd.
21 พ.ย. 61
2 . ช่างอาคาร-หัวหน้าช่างอาคาร โซนพระราม9
1. ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) และงานแก้ไข Service Request ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบ...

Major Development Estate Co., Ltd.
เงินเดือน 14,000 - 25,000+ ไม่รวมOT
21 พ.ย. 61
3 . ช่างอาคาร @อาคารสำนักงานเมเจอร์ทาวเวอร์
1. ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) และงานแก้ไข Service Request ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบ...

Major Development Estate Co., Ltd.
21 พ.ย. 61
4 . Technician / ช่างอาคาร ประจำคอนโด ซ.รัชดา3
1. ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) และงานแก้ไข Service Request ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบ...

Major Development Estate Co., Ltd.
21 พ.ย. 61
5 . Sales Supervisor - Leasing
1. To prepare the detail of the property, including all relevant information, for proposal to potential tenants. 2. To arrange and coordinate with the owner and the tenants for property inspection ba...

Major Development Estate Co., Ltd.
21 พ.ย. 61
6 . Building Manager (คอนโดย่านสะพานควาย)
- ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ และผู้บังคับบัญชา รวมถึงมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ - ดำเนินการบริหารอาคารชุดฯ ให้เป็นไปตาม พรบ., ข้อบังคับ, มติที่ประชุมใหญ่, มติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารชุดฯ ...

Major Development Estate Co., Ltd.
21 พ.ย. 61
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (คอนโด) ย่านพระราม9
1. ดูแล จัดทำ งานด้านเอกสารต่างๆ ทีมีในหน่วยงาน 2. จัดพิมพ์เอกสาร จัดส่ง ถ่ายสำเนา รวบรวมเอกสารและข้อมูล และจัดเก็บให้เรียบร้อย ง่ายต่อการใช้งาน 3. ตรวจเช็ค ดูแล เบิกจ่าย และจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์สำ...

Major Development Estate Co., Ltd.
21 พ.ย. 61
8 . Building Manager (คอนโดย่านพระราม9)
- ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ และผู้บังคับบัญชา รวมถึงมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ - ดำเนินการบริหารอาคารชุดฯ ให้เป็นไปตาม พรบ., ข้อบังคับ, มติที่ประชุมใหญ่, มติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารชุดฯ ...

Major Development Estate Co., Ltd.
21 พ.ย. 61
9 . Technician -(ช่างอาคาร) อาคารประชุมมูลนิธิศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
ดูแล อาคารประชุม ของมูลนิธิศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 1. ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) และงานแก้ไข Service Request ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพ...

Major Development Estate Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000 ไม่รวมOT และ ไม่รวมค่าเดินทาง
21 พ.ย. 61
10 . International Sales Coordinator (English and Chinese speaking)
1.Responsibility for Reservation and SPA to agent 2.Responsibility to process PR, Memo, Billing for IB (Commission / Budget etc.) 3.Communication / response to all agent’s email any enquiries concer...

Major Development Estate Co., Ltd.
21 พ.ย. 61
11 . Business Process Improvement (Officer - Supervisor)
1. ประเมินและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงานในองค์กร แบบ End-to-End Process 3. วิเคราะห์ปัญหาและความเสี่ยงของกระบวนการปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในแต่ละแผนก ให้ครอบคุมทั้งในส่วน Peop...

Major Development Estate Co., Ltd.
21 พ.ย. 61
12 . IT Application Department Manager
1. เป็น Team Leader / Single Contact point สำหรับทีม Programmer และควบคุมคุณภาพงานที่ส่งมอบของ รวมถึงบริหารระยะเวลาของทีมงาน Application Management 2. ประเมิน Timeline สำหรับงานของ Programmer 3. พัฒ...

Major Development Estate Co., Ltd.
21 พ.ย. 61
13 . Programmer (Assistant Manager)
1.พัฒนาระบบงานทั้งในส่วน Front-end และ Back-end ครบทั้งวงจรให้สำเร็จตามมาตรฐานและเวลาที่กำหนด 2.Maintenance พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขระบบงานที่พัฒนาไว้แล้ว ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3.ทบทว...

Major Development Estate Co., Ltd.
21 พ.ย. 61
14 . Data Analyst Manager
• Confirm project requirements from users. • Work with management to prioritize business and information needs • Interpret data, analyze results using mathematical/statistical techniques and provide...

Major Development Estate Co., Ltd.
21 พ.ย. 61
15 . พนักงานขับรถผู้บริหารUrgently Required !
1. ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความปลอดภัย และตรงต่อเวลา 2. ดูแลรักษายานพาหนะของผู้บริหารโดยการล้างรถ เช็ดรถ และทำความสะอาดภายในให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 3. ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องยน...

Major Development Estate Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 18,000 ไม่รวม OT
21 พ.ย. 61
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ