JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Building Manager
- ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ และผู้บังคับบัญชา รวมถึงมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ - ดำเนินการบริหารอาคารชุดฯ ให้เป็นไปตาม พรบ., ข้อบังคับ, มติที่ประชุมใหญ่, มติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารชุดฯ ...

Major Development Estate Co., Ltd.
20 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยฝ่ายขายคอนโด (2เดือน)
- ต้อนรับ/Serviceลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมคอนโด - Support ทีมงานขาย - ปฎิบัติงงานที่ Condo MAESTRO 19 รัชดา19-วิภา (เดินทางMRTรัชดาภิเษก)

Major Development Estate Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-18,000
20 เม.ย. 62
3 . Senior Sales Coordinator
1. ดูแลจัดการใบแจ้งหนี้และเปิด PR ทำจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ-ค่ารักษามิเตอร์-ค่าไฟ-ค่าส่วนกลางห้องรอโอนฯ) ตามรอบการทำจ่ายของแต่ละโครงการให้จ่ายทันในระยะเวลาในกำหนด 2. ดูแลงบประมาณของแต่ละโครงการให้...

Major Development Estate Co., Ltd.
20 เม.ย. 62
4 . Buidling Attendant (Sepervisor Leval) - ประจำโครงการคอนโดย่าน ซ.รัชดา19
1. ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลสวน และคู่สัญญาอื่นๆ 2. ตรวจรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลสวน และ คู่สัญญ...

Major Development Estate Co., Ltd.
20 เม.ย. 62
5 . Building Manager (คอนโด) โซน สุขุมวิท15 /พระราม9-รามคำแหง
- ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ และผู้บังคับบัญชา รวมถึงมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ - ดำเนินการบริหารอาคารชุดฯ ให้เป็นไปตาม พรบ., ข้อบังคับ, มติที่ประชุมใหญ่, มติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารชุดฯ ...

Major Development Estate Co., Ltd.
20 เม.ย. 62
6 . ช่างอาคาร ประจำคอนโด ซ.สุขุมวิท22
1. ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) และงานแก้ไข Service Request ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบ...

Major Development Estate Co., Ltd.
20 เม.ย. 62
7 . Sales Supervisor - Leasing
1. To prepare the detail of the property, including all relevant information, for proposal to potential tenants. 2. To arrange and coordinate with the owner and the tenants for property inspection ba...

Major Development Estate Co., Ltd.
20 เม.ย. 62
8 . Receptionist (เจ้าหน้าที่ต้อนรับ)
1. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อต้อนรับผู้มาติดต่อภายในอาคาร และให้บริการข่าวสารภายในอาคารและพื้นที่ของบริษัทฯแก่ลูกค้าทั่วไปที่เข้ามาติดต่อ 2. เก็บข้อมูลสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการภา...

Major Development Estate Co., Ltd.
20 เม.ย. 62
9 . Business Process Improvement (Officer - Supervisor)
1. ประเมินและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงานในองค์กร แบบ End-to-End Process 3. วิเคราะห์ปัญหาและความเสี่ยงของกระบวนการปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในแต่ละแผนก ให้ครอบคุมทั้งในส่วน Peop...

Major Development Estate Co., Ltd.
20 เม.ย. 62
10 . Assistant IT ApplicationManager
1. เป็น Team Leader / Single Contact point สำหรับทีม Programmer และควบคุมคุณภาพงานที่ส่งมอบของ รวมถึงบริหารระยะเวลาของทีมงาน Application Management 2. ประเมิน Timeline สำหรับงานของ Programmer 3. พัฒ...

Major Development Estate Co., Ltd.
20 เม.ย. 62
11 . Project Marketing Executive
Marketing Product (High Rise) 1. นำเสนอ ประสานงาน และรวบรวม วิเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับองค์กร แบรนด์ รวมถึงคู่แข่งและจัดทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชา 2. ติดต่อประสานงา...

Major Development Estate Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-40,000
20 เม.ย. 62
12 . Compensation & Benefit Supervisor
1. จัดทำข้อมูลพนักงานภายใต้โปรแกรมสำเร็จรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย การบันทึกประวัติ อัตราค่าจ้าง การกำหนดสายการบังคับบัญชาตามโครงสร้างบริษัท เป็นต้น 2. จัดทำและตรวจสอบข้อมูลต่างๆเพื่อประมว...

Major Development Estate Co., Ltd.
20 เม.ย. 62
13 . QS Officer - Senior QS Officer
หน้าที่รับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโครงการ หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 1. เตรียมเอกสาร และสรุปเรื่องราคาในส...

Major Development Estate Co., Ltd.
20 เม.ย. 62
14 . Chief Engineer ย่านจตุจักรรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซม งานระบบส่วนกลางทุกระบบในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ดูแลงานเอกสารต่างๆ รวมถึงสรุปรายงานที่เกี่ยวข้อง...

Major Development Estate Co., Ltd.
20 เม.ย. 62
15 . Project Sales Executive
• ติดต่อประสานงาน กับลูกค้า เสนอขายห้องพักของCondo • ประสานงานเสนอราคางานใหม่ และสรุป Specification ตามที่ลูกค้าต้องการ • พัฒนายอดขาย • ปฎิบัติงานตามแผนธุรกิจ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการวางแผนธุรกิจ...

Major Development Estate Co., Ltd.
เงินเดือน มีค่าคอมมิชั่น** และ ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ)
20 เม.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ