JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Legal Manager
- All corporate matters. - Review, draft and revise all legal documents relating to all details for real estate industry including but not limited to; Sale and purchase agreement, LOI, construction...

Major Development Estate Co.,Ltd.
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี - เจ้าหน้าที่อาคาร / ประจำโครงการย่านBTSวุฒากาศ
1. ดูแล จัดทำ งานด้านเอกสารต่างๆ ทีมีในหน่วยงาน 2. จัดพิมพ์เอกสาร จัดส่ง ถ่ายสำเนา รวบรวมเอกสารและข้อมูล และจัดเก็บให้เรียบร้อย ง่ายต่อการใช้งาน 3. ตรวจเช็ค ดูแล เบิกจ่าย และจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์สำ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
25 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าช่างอาคาร / คอนโดย่านราชวิถี
1. ดูแล และตรวจสอบ งานระบบวิศวกรรมอาคาร และความเรียบร้อยทั่วไปภายในให้เรียบร้อย ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักรในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2. ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซม งานระบบส่วนกลางทุกระบบใน...

Major Development Estate Co.,Ltd.
25 มิ.ย. 62
4 . Accounting (Officer-Supervisor) /บัญชีนิติฯ
1. จัดหา/จัดสรร/บริหารเงินฝากของนิติบุคคลอาคารชุด ติดต่อธนาคาร 2. ตรวจสอบการรับชำระเงิน จัดทำใบสำคัญรับ 3. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย จัดทำใบสำคัญจ่ายพร้อมทำเช็คสั่งจ่าย 4. ปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
25 มิ.ย. 62
5 . Operational Audit Depaerment Manager
1.ตรวจสอบโครงการต่างๆ ในด้านนิติบุคคล โครงการคอนโดมิเนียม และอาคารสำนักงาน 2.รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบ/ ประเด็นความเสี่ยง ตามหัวข้อเรื่อง / หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 3.ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยว...

Major Development Estate Co.,Ltd.
25 มิ.ย. 62
6 . ช่างอาคาร (คอนโดย่านจตุจักร)
1. ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา(PM)และงานแก้ไข Service Request ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบบอ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
25 มิ.ย. 62
7 . System Analyst (Assistant Manager)
• สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบจาก User เพื่อนำมาพัฒนาองค์กร • กำหนดแผนงานและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน • จัดทำเอกสารและวิเคราะห์ระบบงานสร้าง ER-Diagram • ทบทวนและยื่นข้อเสนอร...

Major Development Estate Co.,Ltd.
25 มิ.ย. 62
8 . Receptionist (เจ้าหน้าที่ต้อนรับ)
1. ปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อต้อนรับผู้มาติดต่อภายในอาคาร และให้บริการข่าวสารภายในอาคารและพื้นที่ของบริษัทฯแก่ลูกค้าทั่วไปที่เข้ามาติดต่อ 2. เก็บข้อมูลสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการภา...

Major Development Estate Co.,Ltd.
25 มิ.ย. 62
9 . Business Process Improvement Department Manager
Job Scope & Responsibilities: 1 Analyze and prioritize critical findings (focus areas) to improve business operations with practical and measurable solutions 2 Design To-be solutions based on agre...

Major Development Estate Co.,Ltd.
25 มิ.ย. 62
10 . Assistant IT ApplicationManager
1. เป็น Team Leader / Single Contact point สำหรับทีม Programmer และควบคุมคุณภาพงานที่ส่งมอบของ รวมถึงบริหารระยะเวลาของทีมงาน Application Management 2. ประเมิน Timeline สำหรับงานของ Programmer 3. พัฒ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
25 มิ.ย. 62
11 . Project Marketing Executive
Marketing Product (High Rise) 1. นำเสนอ ประสานงาน และรวบรวม วิเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับองค์กร แบรนด์ รวมถึงคู่แข่งและจัดทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชา 2. ติดต่อประสานงา...

Major Development Estate Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000-40,000
25 มิ.ย. 62
12 . Building Attendant / เจ้าหน้าที่อาคาร (งานคอนโด)
1. ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลสวน และคู่สัญญาอื่นๆ 2. ตรวจรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานดูแลสวน และ คู่สั...

Major Development Estate Co.,Ltd.
25 มิ.ย. 62
13 . Building Manager(Office Building) ปฏิบัติงานอาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ ทองหล่อ
•จัดการดูแลและปฏิบัติงานตามนโยบายให้เป็นไปตามที่สำนักงานใหญ่กำหนด •กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทรับจ้าง งานบริการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อสัญญาว่าจ้าง มาตรฐานและข้อกำหนดของอาคารได้แก่ งานทำความสะอาด ง...

Major Development Estate Co.,Ltd.
เงินเดือน 30,000-50,000
25 มิ.ย. 62
14 . Project Sales Executive
• ติดต่อประสานงาน กับลูกค้า เสนอขายห้องพักของCondo • ประสานงานเสนอราคางานใหม่ และสรุป Specification ตามที่ลูกค้าต้องการ • พัฒนายอดขาย • ปฎิบัติงานตามแผนธุรกิจ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการวางแผนธุรกิจ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
เงินเดือน มีค่าคอมมิชั่น** และ ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ)
25 มิ.ย. 62
15 . Graphic Designer - Assistant Graphic Designer**PORTFOLIO is required**
- รับผิดชอบงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานด้าน Graphic ,สื่อสิ่งพิมพ์, Multimedia งานถ่ายภาพและตกแต่งงานภาพอสังหาริมทรัพย์ - ผลิตชิ้นงานต่างๆสำหรับใช้ในสื่อการโฆษณ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
25 มิ.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ