JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Kinden (Thailand) Co., Ltd.
23 ส.ค. 62
2 . วิศวกรรมไฟฟ้า ( Site Electrical Engineer )
-ควบคุมงาน ,ออกแบบ (Design) ,ประเมินราคางาน (Estimate) ระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวกับการเดินสายไฟ (Power Wiring), ระบบแสงสว่าง, ระบบสื่อสาร ฯลฯ -เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 (วันจันทร์ – วันเสาร์)

Kinden (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
23 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ