บริษัท คินเดน (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปาและแอร์, ระบบสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรม ต้องการเปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตราในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ
1.กองทุนประกันสังคม 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท/ปี 4.ชุดยูนิฟอร์มของบริษัทฯ 5.สวัสดิการเงินกู้ยืมของพนักงานบริษัทฯ 6.ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน 7.เงินช่วยเหลือในการเดินทาง 1,500 บาท/เดือน (เฉพาะปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ) 8.กรณีทำงานในต่างจังหวัด มีค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก,และรถรับ-ส่ง 9.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น คลอดบุตร,งานฌาปนกิจ,งานแต่งงาน,ฯลฯ 10.มีกิจกรรมเลี้ยงสรรค์ประจำปี เช่น งานปีใหม่,กีฬาสี ฯลฯ 11.มีโบนัสและปรับเงินเดือนทุกๆ ปี 12.สวัสดิการส่งไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น 6 เดือน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Kinden (Thailand) Co., Ltd.
41 อาคารเลิศปัญญา ห้อง 1001-3 ชั้น 10 ซอยเลิศปัญญา ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.kinden.co.th
วิธีการเดินทาง
BTS พญาไท / Airport link พญาไท
ใช้งานแผนที่