บริษัท คินเดน (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปาและแอร์, ระบบสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรม ต้องการเปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตราในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ
 • 1.กองทุนประกันสังคม
 • 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 3.ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท/ปี
 • 4.ชุดยูนิฟอร์มของบริษัทฯ
 • 5.สวัสดิการเงินกู้ยืมของพนักงานบริษัทฯ
 • 6.ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุกลุ่มของพนักงาน
 • 7.เงินช่วยเหลือในการเดินทาง 1,500 บาท/เดือน (เฉพาะปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ)
 • 8.กรณีทำงานในต่างจังหวัด มีค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก,และรถรับ-ส่ง
 • 9.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น คลอดบุตร,งานฌาปนกิจ,งานแต่งงาน,ฯลฯ
 • 10.มีกิจกรรมเลี้ยงสรรค์ประจำปี เช่น งานปีใหม่,กีฬาสี ฯลฯ
 • 11.มีโบนัสและปรับเงินเดือนทุกๆ ปี
 • 12.สวัสดิการส่งไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น 6 เดือน
ติดต่อ
Kinden (Thailand) Co., Ltd.
41 อาคารเลิศปัญญา ห้อง 1001-3 ชั้น 10 ซอยเลิศปัญญา ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.kinden.co.th
วิธีการเดินทาง
 • BTS พญาไท / Airport link พญาไท
ใช้งานแผนที่