JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรพัฒนาธุรกิจ (Sale Engineer)
1.พัฒนาธุรกิจขององค์กร โดยการหาลูกค้าใหม่ ขยายฐานการตลาด และเพิ่มช่องทางทางการตลาด สร้างธุรกิจ และโครงการใหม่ๆ 2.ติดต่อ ติดตาม และให้ข้อมูลกับลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง 3.ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งความรู...

บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
19 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ