ประเภทกิจการของบริษัทเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ บริหารจัดการสร้างโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อขายหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ต้องการรับสมัครบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อร่วมงานในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
- บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนพร้อมสวัสดิการที่ดี อาทิ - ชุดยูนิฟอร์ม - ลาพักผ่อนประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว - ค่าครองชีพ 1,000 บาท/เดือน - ค่าเบื้ยขยัน - ค่าอาหาร - เงินรางวัลมาทำงานสม่ำเสมอประจำปี - หอพักบรฺิษัท - รถรับ-ส่ง - ค่าสมรส - ค่าบำเพ็ญกุศลศพ ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
39/1 ม.1 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
เว็บไซต์: http://www.bangkoksolarpower.com
ใช้งานแผนที่