ประเภทกิจการของบริษัทเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ บริหารจัดการสร้างโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อขายหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ต้องการรับสมัครบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อร่วมงานในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
 • - บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนพร้อมสวัสดิการที่ดี อาทิ
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - ลาพักผ่อนประจำปี
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - โบนัสประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสังคม
 • - ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว
 • - ค่าครองชีพ 1,000 บาท/เดือน
 • - ค่าเบื้ยขยัน
 • - ค่าอาหาร
 • - เงินรางวัลมาทำงานสม่ำเสมอประจำปี
 • - หอพักบรฺิษัท
 • - รถรับ-ส่ง
 • - ค่าสมรส
 • - ค่าบำเพ็ญกุศลศพ ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
39/1 ม.1 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา
ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
เว็บไซต์: www.bangkoksolarpower.com
ใช้งานแผนที่