JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT supervisorรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลระบบ IT ในบริษัท ทั้งหมด - งานการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ระบบงานสารสนเทศ - Hardwares และ Softwares พร้อมระบบปฏิบัติการ & อุปกรณ์ต่อเชื่อมอื่นใด ...

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
2 . Supervisor วางแผนการผลิต/MRP/IEรับสมัครด่วน !
วางแผนการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุม ติดตาม เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าให้ตรง และทันต่อความต้องการลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุน รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลในระบบ MRP

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
3 . เภสัชกร (R&D)รับสมัครด่วน !
- วิจัย และพัฒนา สูตรตำรับยา ค้นคว้าข้อมูลตัวยา - แก้ไขและพัฒนาสูตรตำรับเดิมที่มีปัญหาให้มีคุณภาพเหมาะสม - ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
4 . เภสัชกร (ส่วนผลิต)รับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของหัวหน้าห้อง พนักงานในแผนก ยาเม็ด ยาน้ำ-ยาครีม ฯลฯ - ดูแล สถานที่ สภาพแวดล้อม เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหม...

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
5 . นักวิเคราะห์เคมี (HPLC)รับสมัครด่วน !
- พิสูจน์เอกลักษณ์และวิเคราะห์ตัวยาสำคัญ และข้อกำหนดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และ Bulk Product - อนุมัติผลการตรวจสอบและทดสอบแผงบลิสเตอร์ แผงหลุม แผงอลูมิเนียม - คิดวิธีทำ Method validation - งา...

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
23 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ