JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารDCC รับสมัครด่วน !
-ดูแลควบคุมเอกสารตามระบบISO /TS16949 -ดำเนินการตามขั้นตอนคุณภาพที่บริษัทกำหนด -รายงานตรงและจัดเตรียมข้อมูล ต่อ QMR

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
3 . Export &OEM Sales Managerรับสมัครด่วน !
-สรรหาลูกค้าใหม่และดูแลกลุ่มลูกค้าเดิม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนงานขาย -ดูแลบริหารงานขายต่างประเทศและOEM ให้เป็นไปตามระบบที่บริษัทกำหนด -ดูแลควบคุมและจัดทำแผนการทำงานและงบประมาณประจำปี

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ ความสามารถ
26 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ