บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์คุณภาพ มาตรฐานระดับสากล เราคือหนึ่งในหลายบริษัท ภายใต้เครือ ไทยเจริญกรุ๊ป
ซึ่งประกอบด้วย
- บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด
- บริษัท ต.ไทยเจริญเซอร์วิส จำกัด
- บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด
- บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด
- บริษัท ไทยโตโยรับเบอร์ จำกัด
- บริษัท สยามพลาสวูด จำกัด
- บริษัท แสงเจริญทูลเซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท แสงเจิรญทูลแอนด์ดาย จำกัด
- บริษัท สยามซานซิน จำกัด
ปีที่ก่อตั้ง : 17 กันยายน 2535
สวัสดิการ
 • โบนัส 3 ครั้ง/ปี
 • มีหอพักฟรี
 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวันราคาถูก
 • ชุดฟอร์ม
 • ค่าเป้า
 • ค่ากะ
 • ค่าทักษะ
 • ค่าสภาพงาน
 • ค่าตำแหน่ง
 • กองทุนเงินสะสม
 • อื่น ๆ
2 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
11 ต.ค. 62
QA Admin
pinlocation
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2. รับสมัครด่วน
11 ต.ค. 62
หัวหน้าการเงิน
pinlocation
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
salary icon
ตามโครงสร้าง
ติดต่อ
129 ม.3
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
โทรศัพท์: 038-160-707, 086-355-4138
แฟกซ์: 038-160-706
เว็บไซต์: www.ndrubber.co.th
ใช้งานแผนที่