บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์คุณภาพ มาตรฐานระดับสากล เราคือหนึ่งในหลายบริษัท ภายใต้เครือ ไทยเจริญกรุ๊ป
ซึ่งประกอบด้วย
- บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด
- บริษัท ต.ไทยเจริญเซอร์วิส จำกัด
- บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด
- บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด
- บริษัท ไทยโตโยรับเบอร์ จำกัด
- บริษัท สยามพลาสวูด จำกัด
- บริษัท แสงเจริญทูลเซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท แสงเจิรญทูลแอนด์ดาย จำกัด
- บริษัท สยามซานซิน จำกัด
ปีที่ก่อตั้ง : 17 กันยายน 2535
สวัสดิการ
 • โบนัส(ตามผลประกอบการ)
 • มีหอพักฟรี
 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวันราคาถูก
 • ชุดฟอร์ม
 • ค่าเป้า
 • ค่ากะ
 • ค่าทักษะ
 • ค่าสภาพงาน
 • ค่าตำแหน่ง
 • กองทุนเงินสะสม
 • อื่น ๆ
ติดต่อ
บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
129 ม.3
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
โทรศัพท์: 038-160-707, 086-355-4138
แฟกซ์: 038-160-706
เว็บไซต์: www.ndrubber.co.th
ใช้งานแผนที่