JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR&Admin Officer (ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี)
-ดูแลงานด้านฝึกอบรม (ร่วมกับทางCenter) -ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ -ควบคุมดูแลอาคารสถานที่ -ควบคุมดูแลการทำความสะอาดพื้นที่ -ควบคุมดูแลรปภ. -ควบคุมดูแลเรื่องการจัดการรถรับส่งพนักงาน -ควบคุมดูแ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
2 . QA Officer - Cake&Bakety (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
รับผิดชอบการสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ ทวนสอบ ตรวจวัดคุณภาพของวัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ / ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อให้คุณภาพวัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ /ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นไปตามมาตรฐา...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
3 . QA Supervisor - Cake&Bakery (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพสินค้าประเภทเค้กและเบเกอรี่ ให้เป็นตามมาตรฐานและสอดคล้องกับระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง และงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 1.ทวนสอบและตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านคุณภาพและการประกันค...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
4 . Production Supervisor-Cake&Bakery (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
รับผิดชอบปฏิบัติงานวางแผน ควบคุมการผลิตสินค้าแผนกBakery ให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ส่งมอบให้ทันเวลาตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพียงพอกับยอดผลิต 1.รับผิดชอบในวางแผน,การเตรียมการผลิตสินค้าตามมาตรฐ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตเบเกอรี่ (โรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
รับผิดชอบปฏิบัติงานผลิตสินค้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์แผนก Bakery และตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานแผนก Bakery ในสายการผลิตเค้ก รวมทั้งสอนงานให้กับพนักงานที่เข้ามาพนักงานที่เริ่มงานใหม่ ในแต่ละจุดงานที่ได้รับม...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
6 . Assistant Production Manager - Cake (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
รับผิดชอบจัดทำKPI,งานจัดวางอัตรากำลังคน,วางแผน,ควบคุมการผลิตสินค้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์แผนก BakeryMX Bread and Bun ควบคุมต้นทุนการผลิต,พัฒนาบุคลากรในฝ่ายผลิตรวมทั้งการ ติดต่อประสานงาน กับแผนกหรือส่วนงาน...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
7 . Production Manager – Bakery (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
บริหารจัดการการผลิตในส่วนของแผนกBakery รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับแผนกหรือส่วนงานต่างๆเพือให้บรรลุตามนโยบายบริษัท 1.บริหารจัดการการผลิตในส่วนของแผนก Bakery ให้ได้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.บร...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
8 . HR Officer (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- รับผิดชอบดูแลการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน - ตรวจสอบและสรุปข้อมูลวันทำงาน โอที การขาดลา มาสาย ของพนักงาน - บันทึกข้อมูลสวัสดิการต่างๆ - ตรวจสอบค่าจ้างและสวัสดิการการวางบิลของบริษัทรับเหมา...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
9 . Warehouse Leader (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)
ควบคุมการรับ การจัดเก็บ การเบิกจ่าย วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง ภาชนะหมุนเวียน และสินค้าสำเร็จรูปให้ตรงตามระบบการบริหารจัดการคลัง และระบบSAP 2) ควบคุมและตรวจสอบการใช้งานรถยก(Forklift)...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
10 . Management System Officer (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)
งานบริหารระบบคุณภาพ (Management System) 1. จัดเตรียม, ควบคุมเอกสาร และบันทึกให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามข้อกำหนด 2. ดำเนินการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร พร้อมทั้ง...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
11 . IT Officer (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)
- งานด้าน IT Support - รับแจ้งดูแลแก้ไขปัญหาและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง - แนะนำแก้ไขปัญหาด้านการใช้ซอฟแวร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office / Mail / POS / Internet ให้กับผู้ใช...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด/เสิร์ฟ/กุ๊ก/แม่บ้าน ประจำสาขาชาบูชิ Big C สุขาภิบาล 5
บริการ และจัดเตรียมอาหาร ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 11,000-16,000
26 มิ.ย. 62
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน , เสิร์ฟ , ผู้ช่วยกุ๊กประจำร้านชาบูชิ สาขาโลตัส รามอินทรา
บริการและจัดเตรียมอาหาร ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า อื่นๆตามได้รับมบหมาย

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 16,000
26 มิ.ย. 62
14 . Warehouse Staff (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
ดำเนินกิจกรรม การรับ การจัดเก็บ การจ่าย สินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
15 . ผู้จัดการร้านอาหารฝึกหัด (ประจำร้านชาบูชิ จ.ชลบุรี)
1. เปิดร้าน เปลี่ยนกะ ปิดร้าน และดูแลร้านในกะของตัวเอง 2. ดูแลเงินยอดขายของร้านสาขา 3. ดูแลทรัพย์สินต่างๆ ภายในร้านสาขา 4. ปฏิบัติและตรวจสอบ QSC ของสาขา 5. สั่ง – รับสินค้าและจัดทำระบบ inventory ภ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
26 มิ.ย. 62
16 . Senior RD Officer (สำนักงานใหญ่ ตึก CW-Tower ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรม )
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภท Restaurants 2.พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 3.ควบคุมดูแลวางแผนงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 4.งานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
26 มิ.ย. 62

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 42บาท/ชั่วโมง-10,700บาท
26 มิ.ย. 62
18 . QA Officer (ประจำโรงงานอมตะนคร จังหวัดชลบุรี)
-รับผิดชอบการสุ่มตัวอย่าง,ตรวจสอบ,ทวนสอบคุณภาพของวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์,สารเคมี, ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ,ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด -ควบคุมและทวนสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั้งท...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
19 . รับสมัครครัว/บริการ ร้านชาบูชิ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
รายละเอียดงาน -รับออเดอร์/เสิร์ฟ -ต้อนรับลูกค้า -ดูแลความสะอาดภายในร้าน -ทำงานเป็นกะตามเวลาห้าง -ทำอาหาร

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 11,000++
26 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)
- ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างให้กับบริษัท โออิชิกรุ๊ป - ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ - ตรวจสอบราคาพร้อมเจรจาต่อรองกับผู้ขาย - จัดทำการเปรียบเทียบราคา,จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ/สัญญา - ดำเนินการประกวดราค...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
26 มิ.ย. 62
21 . พนักงานเสริฟ/ผู้ช่วยกุ๊ก/Part-Time (ร้านเปิดใหม่ ชาบูชิ เทอร์มินอล พัทยา)
1.ดูแลและให้บริการลูกค้า 2.จัดเตรียมอาหารให้กับลูกค้า 3.รักษามาตรฐานและความสะอาดของร้าน

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
30 อัตรา
เงินเดือน 9,900++
26 มิ.ย. 62
22 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหารฝึกหัด Management Trainee (MT.)
1. เปิดร้าน เปลี่ยนกะ ปิดร้าน และ ดูแลร้านในกะของตัวเอง 2. ดูแลเงินยอดขายของร้านสาขา 3. ดูแลทรัพย์สินต่างๆ ภายในร้านสาขา 4. ปฏิบัติและตรวจสอบ QSC ของสาขา 5. สั่ง – รับสินค้าและจัดทำระบบ inventory ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000- 20,000
26 มิ.ย. 62
23 . พนักงานบริการ HouYuu ( อาคาร GMM GRAMMY )
- เสริฟและบริการลูกค้าให้ตามมาตรฐาน - วางแผนการสั่งวัตถุดิบ และเช็คสต็อกสินค้า - ดูแลเรื่องความสะอาดของร้าน

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
24 . พนักงานเสิร์ฟ/ผู้ช่วยกุ๊ก/แม่บ้านล้างจาน ชลบุรี พัทยา สัตหีบ
-ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ -แนะนำเมนูหรือโปรโมชั่นใหม่ๆให้ลูกค้า -จัดเตรียมอาหารและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท -ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ทำงาน -อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
9 อัตรา
เงินเดือน 10,900+
26 มิ.ย. 62
25 . Chemistry Laboratory Officer ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี
รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และตัวอย่างอื่นๆทางด้านเคมี -จัดเตรียมควบคุมการใช้งาน เครื่องมืออุปกรณ์ สารเคมีและอาหารเลื้ยงเชื้อ ที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ -ตรวจวิเคราะห์ทางเ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
26 . Assistant Safety Manager (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
1.ควบคุมดูแลโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน 2.วางแผนและดำเนินงานด้านการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 3.ดำเนินงานด้านการควบคุมด้านคว...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
27 . พนักงานขายรายวัน/Part-Time (ประจำร้าน Oishi - ปฏิบัติงานที่ Big C ราชดำริ)
- ขายสินค้าและสนับสนุนกิจกรรมการขาย - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - สรุปและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา ***ปฏิบัติงาน: ประจำบูธที่ Big C ราชดำริ ***พนักงานรายวันรายไ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
28 . พนักงานเสิร์ฟ ผู้ช่วยกุ๊ก แม่บ้าน ประจำร้าน Shabushi สาขาใน กทม. ปริมณฑล
-ทำงานเป็นกะตามเวลาห้างได้ -รักงานบริการ -รักในการเรียนรู้

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 42บาท/ชั่วโมง - 10,700 บาท
26 มิ.ย. 62
29 . QA Officer (Co-Packer) ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี
•รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานให้ข้อมูลกับลูกค้าและเป็นตัวแทนรับข้อมูลหรือข้อกำหนดลูกค้ามาสื่อสารกับทีมงานภายใน •ดำเนินการเตรียมความพร้อม ติดต่อประสานงาน เพื่อรับการตรวจประเมินจากลูกค้า •ควบคุมกระบว...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
30 . พนักงานเสิร์ฟ,กุ๊ก,แม่บ้าน ประจำสาขา เกตเวย์บางซื่อ(ใกล้รพ.บางโพธิ์)
พนักงานบริการ - ให้บริการการเสิร์ฟอาหารกับลูกค้า - เก็บโต๊ะลูกค้าเเละจัดโต๊ะ - มีความยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักการบริการ Cook ผู้ช่วยกุ๊ก - ให้ ปรุง แต่ง ประกอบอาหาร ***ทุกตำแหน่ง ต้องทำงานเป...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาท +++
26 มิ.ย. 62
31 . ผู้ช่วยกุ๊ก,พนักงานเสิร์ฟ(ประจำชาบูชิ บิ๊กซีแจ้งวัฒนะ)รับสมัครด่วน !
- เตรียม ปรุง แต่งอาหาร - ให้บริการต้อนรับ เสิร์ฟอาหาร เก็บโต๊ะ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้จัดการร้าน - ประจำสาขาใกล้บ้าน

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท +++
26 มิ.ย. 62
32 . ด่วนมาก!!แคชเชียร์,ต้อนรับ,เสิร์ฟ,ผู้ช่วยกุ๊ก(ร้านอีทเทอเรียมเซ็นทรัลพระราม9)รับสมัครด่วน !
- ดูแลและจัดการบริเวณเคานเตอร์แคชเชียร์ - ดูแลเงินเข้า-ออก (ตำแหน่งแคชเชียร์ต้องคนค้ำ) - ดูแลจัดการในส่วนของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริกาาร - จัดลำดับให้ลูกค้าที่มาใช้บริการก่อน-หลัง - ส่งลูกค้าที่มาใช...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 10,750 บาท / 42 บาท/ชม. และมีอาหารให้ทาน2มื้อ
26 มิ.ย. 62
33 . Operator Machine (ประจำโรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี)
ปฏิบัติงานผลิตสินค้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์และตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละสายการผลิตที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
34 . Planning Supervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
ควบคุมการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันกับความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต 1.1 ตรวจสอบ/วิเคราะห์ ใ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
35 . พนักงานเสิร์ฟ , ผู้ช่วยกุ๊ก , แม่บ้าน (ประจำร้าน ชาบูชิเอกมัย)
- พนักงานเสิร์ฟ : ดูแลและบริการลูกค้าบริเวณหน้าร้าน - พนักงานงานครัว:ประกอบอาหาร และจัดเรียงอาหารตามสายพาน และประกอบอาหารตามออร์เดอร์ต่างๆ - พนักงานแม่บ้าน:ทำความสะอาดภาชนะต่างๆ ที่ใช้ในครัว

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 10,300 ++ บาท
26 มิ.ย. 62
36 . ***Programmer (Head Office): CWTower(ใกล้MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
•Design and develop BI solutions using BI tools like SQL Server Integration Services (SSIS), SQL Server Analysis Services (SSAS), SQL Server Reporting Services (SSRS) and dashboard tool •Work as a me...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
37 . ผู้จัดการฝึกหัด/เสิร์ฟ/กุ๊ก/ส่งอาหาร ประจำร้านDeliveryสาขาPepleParkอ่อนนุชรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง - ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด - พนักงานต้อนรับ พนักงานเสิร์ฟ พนักงานผู้ช่วยกุ๊ก - พนักงานครัวล้าง และแม่บ้าน **ทุกตำแหน่งจำนวนมาก ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์** - สัมภา...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 11,500++
26 มิ.ย. 62
38 . ด่วนมาก!! พนักงานเสิร์ฟ/กุ๊ก/แม่บ้าน(โซนเอสพลานาด/สตรีทรัชดา/ฟอร์จูน)รับสมัครด่วน !
ผู้ช่วยกุ๊ก - มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง - สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับการสอนจากหัวหน้างานมาถ่ายทอดได้ - ดูแลจัดสรรวัตถุดิบที่นำออกมาใช้ได้อย่างดี - สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนหัวห...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
ไม่จำกัดจำนวน
เงินเดือน ประมาณ11,000 บาท++
26 มิ.ย. 62
39 . Senior Marketing Executive / Marketing Executive (Food Business)
- ควบคุมงบประมาณการใช้สื่อ (Media Budget Control) - วางแผนการใช้สื่อโฆษณา (Media Advertising plan) - ควบคุมการผลิตสื่อ (Media Advertising Control) - วิเคราะห์ผลในการทำโปรโมชั่น (Promotion Result An...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
40 . Assistant R&D Manager (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.บริหารจัดการดูแลรับผิดชอบการค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 3.ควบคุมดูแลวางแผนงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 4.งานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
41 . ***เจ้าหน้าที่บัญชี*** ประจำสำนักงานใหญ่: CW Tower ใกล้MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
- ตรวจสอบรายได้จากการขายอาหารและบัญชีที่เกี่ยวข้อง จากระบบPOS เข้า SAP - บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกค่าใช้จ่าย, ภาษีซื้อ จาก Invoice ที่เบิกใช้เงินสดย่อ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
26 มิ.ย. 62
42 . ***QC Executive - (Foods & Restaurants) - ประจำสำนักงานใหญ่
1. ตรวจรับและควบคุมวัตถุดิบและสินค้าประจำหน้าร้าน 2. ตรวจเช็คคุณภาพของสินค้าและประสานงานกับคู่ค้าหากสินค้าไม่ได้มาตรฐาน 3. ประสานงานกับทีมวิจัยและพัฒนาสินค้าในเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบ 4. สุ่มเช็ค...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
43 . ***เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-วัตถุดิบ ประจำสำนักงานใหญ่CW Tower:ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรม
- ดำเนินการ จัดซื้อ / จัดจ้าง ให้กับบริษัท โออิชิกรุ๊ป - ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ (Purchase Requisition) , ตรวจสอบราคาพร้อมเจรจาต่อรองกับผู้ขาย , จัดทำการเปรียบเทียบราคา , จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ / สั...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
44 . พนักงานส่งอาหาร ประจำ ร้านโออิชิราเมนและร้านคาคาชิ ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน
พนักงานส่งอาหาร - ให้บริการรับส่งอาหารตามออเดอร์ลูกค้า ประจำสาขา(สามารถเลือกลงสาขาใกล้ที่พักได้) @ เอสพลานาด รัชดา @ ฟอร์จูน รัชดา @ ไซเบอร์เวิลด์ @ แฟชั่น @ รัตนาธิเบศร์ @ พระราม 2 @ โลตัสบ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
150 อัตรา
เงินเดือน 10,700+
26 มิ.ย. 62
45 . **เจ้าหน้าที่บัญชี**( AP,AR )--ประจำสำนักงานใหญ่ ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรม :
1. บันทึกข้อมูลทางบัญชี 2. ลงรายการบัญชี ตามงบดุลและงบกำไรขาดทุน 3. จัดทำรายงานงานด้านภาษีอากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
46 . ***เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)***--สำนักงานใหญ่-MRTศูนย์วัฒนธรรม
1. ตรวจสอบการปฎิบัติงานของทุกหน่วยงาน ในส่วนสำนักงานใหญ่ หรือร้านอาหารหรือโรงงาน 2. ประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน 3. วิเคราะห์ ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารต่างๆที่เกียวข้องและเสนอคำแนะนำเบื้องต้นต่อ ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
47 . Production Officer - Cake&Bakery (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
1.รับผิดชอบในการผลิตสินค้ากลุ่ม Bakery 2.วางแผนการผลิตเช่นเครื่องจักร,วัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์ , กำลังคน 3.รับผิดชอบในการจัดเตรียมการสอนงานในจุดต่าง ๆ

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
26 มิ.ย. 62
48 . Safety Officer (ประจำโรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี )
•Maintain and implement safety system and security •Perform accident/incident investigation or risk assessment to identify hazards, report, record and analysis. Monitor and audit contractor safe wor...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
26 มิ.ย. 62
49 . Admin Supervisor (หัวหน้าแผนกธุรการ ประจำโรงงานบ้านบึง ) ด่วน
- บริหารจัดการระบบงานด้านธุรการ(โรงงาน) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลความสะอาดอาคารและสถานที่ - ควบคุมดูแลตู้ล๊อกเกอร์และห้องพักพนักงาน ฯ - ควบคุมดูแลโรงอาหาร และรถรับส่งพนักงาน - ควบคุ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
26 มิ.ย. 62
50 . Planning Officer ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี
วางแผนและควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ตามแผนผลิตตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังของโรงงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้มีวัตถุดิ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ