JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Officerรับสมัครด่วน !
1. กำหนดและจัดทำ Spec ของวัตถุดิบรับเข้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า 2. กรณี Suppliers เจ้าใหม่ ทำหน้าที่ประสานงานการขึ้นทะเบียน AVL โดยเริ่มจากการตรวจสอบเอกสารด้านคุณภาพและผลทดสอบคุณภาพของสินค้า 3...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
2 . หัวหน้างานการผลิตรับสมัครด่วน !
หน้าที่เเละความรับผิดชอบ 1.ควบคุมดูเเลการผลิตให้ได้เป้าหมายที่กำหนด 2.ปรับ เปลี่ยนอุปกรณ์ รวมถึงปรับตั้งค่าต่างๆ สำหรับการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด 3.ควบคุมเอกสารในการผลิตได้อย่างถูกต้อง ...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
3 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์รับสมัครด่วน !
1.รู้และเข้าใจนโยบายบริษัทฯ เป้าหมายของหน่วยงานและพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย 2.รับผิดชอบหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน 3.ตรวจสอบความพร้อมของรถโฟล์คลิฟท์ก่อน/หลังใช้งาน 4.ดูแลรักษาความส...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์
19 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติ และ บริหารงานวิจัยดำเนินนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ และ งานวิจัยอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2.ค้นคว้า และติดตามเทคโนโลยีและข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 3.วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการทด...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
2 อัตรา
19 ก.ค. 62
5 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้าง งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด - ควบคุมระยะเวลาการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ถอดแบบงานก่อสร้าง, ...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์
19 ก.ค. 62
6 . Sr. Internal Auditorรับสมัครด่วน !
Setup and implement method and tools for production cost controlling and inventory controlling. Contribute update standard costs in the system that use for comparing actual costs for inaccuracies. Inv...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์
19 ก.ค. 62
7 . QMS Supervisorรับสมัครด่วน !
- วางแผน/ ติดตามการขึ้นทะเบียนและจัดทำทะเบียนรายการ CAR/ PAR ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร นำเสนอ MR ปิดประเด็นตามระยะเวลาที่กำหนด - สรุปรายงานการติดตาม KPI และรวบรวมผลการดำเนินงานตาม Action Plan - ต...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์
19 ก.ค. 62
8 . พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ (QC Operator)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และกลีเซอรีนตามระเบียบปฏิบัติงานของหน่วยงาน

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้เริ่มต้น 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที)
19 ก.ค. 62
9 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลเครื่องจักร ตามกระบวนการผลิต - จดบันทึก ตรวจสอบ และดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ผลิตสินค้าตามแผนงานการผลิตประจำวัน - รักษาความสะอาดในพื้นที่และขบวนการผลิต - ดูแลบำรุงรักษา...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมขั้นต่ำมากกว่า 10,000 บาท/ เดือน (ยังไม่รวมโอที)
19 ก.ค. 62
10 . ช่างไฟฟ้า (งานติดตั้ง)รับสมัครด่วน !
- ติดตั้งตู้ไฟตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า - ติดตั้งรางเดินสายไฟ ท่อไฟ สายไฟ - ติดตั้งระบบแสงสว่าง รวมถึงงานติดตั้งของหน่วยเครื่องมือวัดและควบคุม - เชื่อมติดตั้งซัพพอร์ต รางไฟ ท่อไฟ - ติดตั้งอุปกรณ์กราวด...

บริษัท น้ำมันพืชปทุม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ