JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ฝ่ายบุคคล
1 คัดกรองพนักงานตามที่แต่ละแผนกต้องการมาเพิ่มในส่วนที่ มีบุคคลากรไม่เพียงพอ 2 คัดกรองมาแล้วจะต้องมีการอบรมเรื่อง สวัสดิการ กฎระเบียบของบริษัท ต่าง ๆ ค่าจ้าง วันหยุดต่างๆ 3 ทำค่าแรงของพนักงานทุก...

บริษัท เอเชีย สปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
2 . ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ(บอยเลอร์)
- ดูแลควบคุมระบบหม้อไอน้ำ - และงานอืนๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเชีย สปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000
19 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ