พบ 53 ตำแหน่งงาน
ผลการค้นหา งานใน อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรีประเภทงานทั้งหมด
เรียงตาม :
มุมมองแผนที่
sort byเรียงตาม: ตำแหน่งงานล่าสุด
1.
15 ต.ค. 62
ผู้จัดการโรงงานเฟอร์นิเจอร์
บริษัท ซิกเนเชอร์ วันซ์ จำกัด
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
18,000 - 20,000
2.
15 ต.ค. 62
วิศวกรออกแบบโครงสร้าง (พรีคาสท์)
บริษัท โททอล พรีคาสท์ จำกัด
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
3.
15 ต.ค. 62
วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ QC (โยธา)
บริษัท โททอล พรีคาสท์ จำกัด
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
ตามประสบการณ์
4.
15 ต.ค. 62
หัวหน้าวิศวกรสำนักงาน (Head Office Engineer)
บริษัท โททอล พรีคาสท์ จำกัด
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
5.
15 ต.ค. 62
คนขับรถเทรลเล่อร์ขนส่งแผ่นพรีคาสท์
บริษัท โททอล พรีคาสท์ จำกัด
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
ตามประสบการณ์
6.
15 ต.ค. 62
โฟร์แมนประจำไซต์งาน
บริษัท โททอล พรีคาสท์ จำกัด
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
7.
15 ต.ค. 62
นักวาดรูปลงบนเฟอร์นิเจอร์
บริษัท ซิกเนเชอร์ วันซ์ จำกัด
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
12,000 - 15,000
8.
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
9.
15 ต.ค. 62
ช่างเทคนิค
บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
10.
15 ต.ค. 62
ช่างซ่อมบำรุง
บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
11.
15 ต.ค. 62
วิศวกรซ่อมบำรุง
บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
12.
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
13.
15 ต.ค. 62
ธุรการสำนักงานสาขา
บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
12,000
14. รับสมัครด่วน
15 ต.ค. 62
วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer)
บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
18,000 - 22,000
15.
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
ไม่ระบุ
16.
15 ต.ค. 62
ที่ปรึกษาด้านที่อยู่อาศัย (ประจำโครงการนนทบุรี)
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
ตามตกลง
17.
15 ต.ค. 62
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
บริษัท เอ็กซ์คอน คอนสตรัคชั่น จำกัด
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
ตามตกลง
18. รับสมัครด่วน
15 ต.ค. 62
เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ,ฝ่ายประกันคุณภาพ
บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19. รับสมัครด่วน
15 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20.
15 ต.ค. 62
เลขานุการผู้บริหาร (Executive Secretary)
บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
pinlocation
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท