JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โปรแกรมเมอร์ (กทม.)รับสมัครด่วน !
- พัฒนาโปรแกรมต่อยอดจากระบบ ERP ที่มีอยู่ (PHP+MySQL หรือ .Net) - จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น - พัฒนาโปรแกรมตามคำร้องของแต่ละฝ่าย/แผนก

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 มิ.ย. 62
2 . ช่างไฟ, ช่าง Wiring (ประขำโรงงาน ห้วยกะปิ จ.ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการประกอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เดินสายอุปกรณ์ไฟฟ้า และการทดสอบระบบการทำงานให้ได้คุณภาพแผนแบบมาตรฐาน หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประกอบอุปกรณ์/Wiring ให้ถูกต...

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,500-12,800 บาท (ไม่รวม OT)
13 มิ.ย. 62
3 . แม่บ้านประจำสำนักงาน (กทม.)
รับผิดชอบงานทำความสะอาด อำนวยความสะดวกและให้บริการในสำนักงาน

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิฯ และประสบการณ์
13 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าสโตร์ (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลเหมือง)
งานด้านการควบคุมการเบิกจ่ายการใช้วัสดุสิ้นเปลืองการคิดต้นทุน เพื่อให้สามารถบริหารพัสดุคงคลังและการควบคุมต้นทุนเป็นไปได้อย่างประสิทธิภาพ

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
13 มิ.ย. 62
5 . พนักงานบัญชีต้นทุน(โรงงานชลบุรี ต.เหมือง)
การรวบรวมข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการคิดต้นทุนแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตของแต่ละหน่วยงานในกระบวนการผลิต

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
13 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรวิเคราะห์กระบวนการผลิตและมาตรฐานเวลา(โรงงานชลบุรี ต.เหมือง)
วิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งจัดทำมาตรฐานเวลาการทำงาน

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000+
13 มิ.ย. 62
7 . วิศวกรแบบพิมพ์,วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องจักร(ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลห้วยกะปิ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนและดำเนินการจัดสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเกี่ยวกับเครื่องจักร ภายในโรงงาน รวมถึงงานธุรการภายใต้การควบคุมกับกำดูแลของหัวหน้าแผนก - พัฒนาเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนการผลิตและระบบการทำงานต่างๆ ให้มีประส...

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000.- (ปรับเงินเดือนให้เมื่อผ่านการทดลองงาน)
13 มิ.ย. 62
8 . วิศวกรคอมพิวเตอร์ (ประจำโรงงาน ต.ห้วยกะปิ ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการควบคุมดูแลและแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์,ระบบ Software และระบบจัดการข้อมูลภายในบริษัทฯ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นการพัฒนาระบบคุณภาพและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง - ควบคุม ดูแล แก้ไข ระบบค...

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บ./เดือน (ปรับเงินเดือนให้เมื่อผ่านการทดลองงาน)
13 มิ.ย. 62
9 . พนักงานเชื่อม (ประจำโรงงาน ห้วยกะปิ จ.ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบด้านงานเชื่อม/เจาะ/เจียร์/ต๊าปชิ้นงาน ให้ถูกต้องตามแบบแผน และเสร็จตามระยะเวลากำหนด สนับสนุนกระบวนการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง (ปรับเงินเดือนให้เมื่อผ่านการทดลองงาน)
13 มิ.ย. 62
10 . วิศวกรควบคุมคุณภาพ (ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมกระบวนการถอดแบบโครงสร้าง/wiring ให้เป็นไปตามแผนกำหนด - รายงานความคืบหน้าการถอดแโครงสร้าง /wiring พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมการกำหนดแผนแบบและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ - ควบคุ...

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
13 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ