ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย แผงสวิตซ์ แผงควบคุมไฟฟ้า สวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ เพาเวอร์คะแปซิเตอร์ ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าพอร์ซเลน และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2512 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
สวัสดิการ
  • ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
  • - โบนัสประจำปี
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าอาหารกลางวัน
  • - ชุดฟอร์ม
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - รถรับ-ส่ง (เฉพาะโรงงานชลบุรี ต.เหมือง)
  • - กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์/ท่องเที่ยวประจำปี
  • - การปรับอัตราค่าจ้างเมื่อผ่านทดลองงาน/การปรับประจำปี/ระหว่างปี
9 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
โรงงานชลบุรี : 28/2 ม.5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (เข้าซอยข้างธ.กสิกรไทย ตลาดหนองมน ประมาณ 3 กม.)สำนักงาน กทม : 100/25 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 15 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: กทม. 02-645-0232-40 โรงงาน1 (เหมือง) จ.ชลบุรี 038-389-740-2
เว็บไซต์: www.power-utah.co.th
ใช้งานแผนที่