JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท วินแชนซ์ อินดัสตรีส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
16 ก.ค. 62

บริษัท วินแชนซ์ อินดัสตรีส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
16 ก.ค. 62
3 . Import-Export Assistant Manager
ประสานงานติดต่อ Shipping Freight Forwarder และเดินพิธีการนำเข้า-ส่งออก บริหารและดูแลงานนำเข้า-ส่งออกของบริษัท ฯ

บริษัท วินแชนซ์ อินดัสตรีส์ จำกัด
เงินเดือน ประมาณ 45,000-50,000
12 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ