JobThai
บริษัทฯดำเนินธุรกิจ 1. เป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบสำหรับใช้ผลิตอาหาร และผลิตเครื่องปรุงรส 2. เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
สวัสดิการที่บริษัท ฯ มีให้คือ - อาหารกลางวัน , ชุดยูนิฟอร์ม , รถรับ-ส่ง , ประกันภัยกลุ่ม , โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยขยัน , ค่าครองชีพ ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท วินแชนซ์ อินดัสตรีส์ จำกัด
109/39 หมู่ที่ 21 ถนนบางพลี-ตำหรุ
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: http://www.winchance.co.th