เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Area Manager
1.นำนโยบายการขายของผู้บริหารไปสู่ทีมงานขายตามสาขา 2.วางแผนการขายสินค้าตามนโยบายบริษัท 3.จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับสาขา 4.ตรวจสอบความถูกต้อง ความเรียบร้อยของงานภายในสาขา 5.พัฒนาความรู้ในตัวสินค้าแล...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 61
2 . ผู้จัดการแผนกสำนักตรวจสอบภายใน รับสมัครด่วน !
1.ดูแลการปฏิบัติงานแผนกตรวจนับสต็อกสินค้าของบริษัททุกสาขาให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน 2.ดูแลการตรวจสอบและปรับยอดสินค้าคงเหลือเข้าระบบ GP ให้ทันกับทีมตรวจนับ 3.ตรวจสอบการเปิดปิดสาขาจากกล้องวงจรปิด พร้อมก...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ไม่ระบุ
19 ม.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่เช็คสต๊อกสินค้า
- เช็คสต๊อกสินค้าตามสาขาทั่วประเทศ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ไม่ระบุ
19 ม.ค. 61
4 . ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาดออนไลน์
- บริหารและพัฒนากลยุทธ์สื่อสารดิจิทัลของบริษัท - วิเคราะห์และพัฒนา UX และ UI เว็ปไซน์ของบริษัท - บริหารและพัฒนากลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ - บริหารและพัฒนากลยุทธ์การใช้บริการและลูกค้าสัมพันธ์ผ่าน...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 61
5 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการสรรหาบุคลากร สนง.ใหญ่และพนักงานขายสาขาทั่วประเทศ - ดำเนินการหาช่องทางในการสรรหาให้กับผู้บังคับบัญชา - จัดทำรายงานการอัตรากำลังเข้า –อัตรากำลังออกประจำเดือน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหม...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ