JobThai
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นศูนย์จำหน่ายกล้องดิจิตอล และอุปกรณ์ถ่ายภาพครบวงจร ปัจจุบันมีสาขามากกว่า 150 สาขาทั่วประเทศ ในปี 2565 นี้ บริษัทฯ กำลังขยายงานโดยการเปิดสาขาเพิ่ม หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ และพร้อมเติบโตไปกับเรา ทางบริษัทต้องการรับสมัครงานกว่า 20 อัตราทั่วประเทศ
สวัสดิการ
1. วันหยุดตามประเพณี 17 วันต่อปี 2. หยุดพักผ่อนประจำปีสุงสุด 12 วันต่อปี 3. ประกันสังคม 4. โบนัสประจำปี 5. กองทุนสำรองเลื้ยงชีพ 6. ตรวจสุขภาพประจำปี 7. ประกันสุขภาพกลุ่่ม 8. อื่นๆ
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 115,115/1 เพชรเกษม ซ.77 ถนนสวัสดิการ1
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์: https://www.bigcamera.co.th/