เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Support Sale Export
• Responsible for order to cash management for key accounts in Asia, Europe, and the APAC. • Manage customer orders and shipment in alignment with business strategies for key market accounts. • Orde...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่ระบบบริหารคุณภาพ (ประจำโรงงานนวนคร)
1.บริหาร จัดการงานระบบคุณภาพและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมเพิ่มผลผลิตและระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.บริหารจัดการให้งานระบบคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของระบบที่กำหนด 3.ดูแล จัดเก็บ...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 พ.ย. 61
3 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ออกแบบระบบไฟฟ้าตามหลักการทางวิศวกรรมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นไปตามแผนงานของโครงการ 2.ร่วมติดตั้ง ติดตาม ดูแลและตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ตรงตามแผนงานและแบบที่กำหนด 3....

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 พ.ย. 61
4 . พนักงานเทคนิคปฏิบัติการ (วิทยาศาสตร์)
1.ดำเนินการ จัดทำ ทดลองและทดสอบนวัตกรรมต้นแบบหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับด้านไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ เครื่องกล วิทยาศาสตร์ เพื่อวิจัยและพัฒนาตามแผนงานและแนวทางที่นักวิจัยได้กำหนด 2.จัดเตรียมเครื่...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 พ.ย. 61
5 . หัวหน้างานโยธา (Civil Foreman)
•ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา •ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปต...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 พ.ย. 61
6 . หัวหน้าแผนกพิมพ์สี(โรงงานนวนคร)
1.วางแผนและบริหารจัดการเตรียมกระดาษลูกฟูก สี และแบบพิมพ์ให้พร้อมตามแผนการผลิต 2.วางแผนและบริหารจัดการให้ผลิตได้ตามแผนและแบบที่กำหนด 3.ตรวจสอบคุณภาพงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 4.จัดการและแก้ไขหากเกิ...

BG Container Glass Public Company Limited.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 Positions
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 พ.ย. 61
7 . Project Engineer
•Design and develops project objectives by reviewing project proposals and plans •Determines project schedule by studying project plan and specifications; calculating time requirements; sequencing pr...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 พ.ย. 61
8 . เจ้าหน้าที่เเรงงานสัมพันธ์เเละสวัสดิการ
รายละเอียดงาน 1.ประสานงานจัดเตรียมข้อมูลและจัดทำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ประจำปี 2.ติดตามงานด้านแรงงาน ให้คำปรึกษาแนะนำให้กับพนักงาน พร้อมให้ความช่วยเหลือ รับฟังและแก้ไขปัญหาของพนักงานที่...

BG Container Glass Public Company Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
16 พ.ย. 61
9 . ช่างเทคนิค อิเล็คทรอนืกส์ ประจำโรงงานปทุมธานี
1. ควบคุม ดูแลการทำงานของเครื่อง Inspection Machines เพื่อทำการตรวจสอบขวดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ติดตามการดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่อง Inspection Machines ให้เป็นไปตามแ...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน 11,500 บาท + ค่าสวัสดิการ
16 พ.ย. 61
10 . BOI & Customs Officer
1.Coordinating with BOI Officers in relation to BOI issues. 2.Coordinating with Shipping and freight forwarders regarding customs processes. 3.Liaising with Customs in order to resolve any import / ...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 พ.ย. 61
11 . Oversea Purchase Officer
1. Contact oversea suppliers to get quotation and shipment information. 2. Contact the bank regarding Letter of credit, Trust receipt issuing and other related parties such as insurance and shipping ...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน Salary Structure
16 พ.ย. 61
12 . เชฟประจำบ้านผู้บริหาร (พัฒนาการ30)
- เชฟประจำบ้าน - รักการทำอาหาร มีประสบการณ์โดยตรงในการทำอาหารที่หลากหลาย โดยเฉพาะอาหารไทย จีน ยุโรป

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน 20,000 + สวัสดิการอื่นๆ
16 พ.ย. 61
13 . ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานที่อยุธยา)
ดูแลซ่อมบำรุง เปลี่ยนแบบ ควบคุมเครื่อง แผนกพิมพ์สี

BG Container Glass Public Company Limited.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 61
14 . ช่างเทคนิค ประจำโรงงานปทุมธานีรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ดูแลการทำงานของระบบด้านระบบเชื้อเพลิง ระบบน้ำ ระบบลม ระบบพัดลมที่ใช้ในการผลิต เพื่อสนับสนุนการผลิตให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ติดตามการดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของ...

BG Container Glass Public Company Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท + สวัสดิการ
16 พ.ย. 61
15 . พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (โรงงานปทุมธานี)
1.บริการขับรถให้กับพนักงานของบริษัทให้ถึงที่หมายตามเวลาที่กำหนด และปลอดภัย 2.สามารถไปรับ-ส่งผู้บริหารที่ ราชบูรณะ ได้ (สัปดาห์ละ 2 วัน) 2.ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกเดินทาง และรายงานความผิดปกติให...

BG Container Glass Public Company Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท (ไม่รวมสวัสดิการอื่น)
16 พ.ย. 61
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ