เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร (HRD)
1. นำเครื่องมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในบริษัท 2. พัฒนาสมรรถนะความสามารถพนักงานเพื่อให้รองรับกับกับทิศทางการเติบโตขององค์กร 3. นำเครื่องมือการประเมินสมรรถ...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
18 ม.ค. 62
2 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ออกแบบระบบไฟฟ้าตามหลักการทางวิศวกรรมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นไปตามแผนงานของโครงการ 2.ร่วมติดตั้ง ติดตาม ดูแลและตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ตรงตามแผนงานและแบบที่กำหนด 3....

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
3 . พนักงานเทคนิคปฏิบัติการ (วิทยาศาสตร์) ม.6-ปวส.
1.ดำเนินการ จัดทำ ทดลองและทดสอบนวัตกรรมต้นแบบหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับด้านไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ เครื่องกล วิทยาศาสตร์ เพื่อวิจัยและพัฒนาตามแผนงานและแนวทางที่นักวิจัยได้กำหนด 2.จัดเตรียมเครื่...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
4 . หัวหน้างานโยธา (Civil Foreman)
•ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา •ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปต...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
5 . Mechanical Project Engineer
•Design and develops project objectives by reviewing project proposals and plans •Determines project schedule by studying project plan and specifications; calculating time requirements; sequencing pr...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
6 . ช่างเทคนิค อิเล็คทรอนืกส์ ประจำโรงงานปทุมธานี
1. ควบคุม ดูแลการทำงานของเครื่อง Inspection Machines เพื่อทำการตรวจสอบขวดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ติดตามการดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่อง Inspection Machines ให้เป็นไปตามแ...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน 11,500 บาท + ค่าสวัสดิการ
18 ม.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบจัดส่งเเละคลังสินค้า
- Plan and carry out logistics process - Daily coordination with relevant departments for customer deliveries - Warehouse control, Inventory, FIFO ,Min-MAX Stock - Initiate logistics cost improveme...

BG Container Glass Public Company Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,500 - 20,000 บาท
18 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บริหารการตลาดลูกค้า
1.นำเสนอแผนงานสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของลูกค้า ด้วยการเข้าร่วมบริหารหมวดหมู่สินค้าในร้านค้า (Category Management) การบริหารกิจกรรมการตลาดในร้านค้า (In-store Promotion) การบริหารการจัดวางและเรียงส...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 62
9 . วิศวกรเครื่องกล (ส่วนผสมเเละเตาหลอม)
1.ดูเเลกระบวนการผลิต พัฒนาเเละปรับปรุงเเก้ไขกระบวนการผลิต 2.วิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรเเละกระบวนผลิตเเละเตาหลอม 3.ดูเเลคุณภาพด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4.วิเคราะห์สภาพปัญหาแล...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
18 ม.ค. 62
10 . ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานที่อยุธยา)
ดูแลซ่อมบำรุง เปลี่ยนแบบ ควบคุมเครื่อง แผนกพิมพ์สี

BG Container Glass Public Company Limited.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 62
11 . ช่างเทคนิค ประจำโรงงานปทุมธานีรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ดูแลการทำงานของระบบด้านระบบเชื้อเพลิง ระบบน้ำ ระบบลม ระบบพัดลมที่ใช้ในการผลิต เพื่อสนับสนุนการผลิตให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ติดตามการดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของ...

BG Container Glass Public Company Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท + สวัสดิการ
18 ม.ค. 62
12 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (ลาซาล - บางนา)
รับส่งผู้บริหาร ที่พักบริเวณ เขตบางนา สวนหลวง

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน 15,000 บาท (ไม่รวมสวัสดิการอื่นๆ)
18 ม.ค. 62
13 . นักวิจัย Image Processing
1.ประมวลผลภาพดิจิทัล หลักการแสดงผลของภาพ การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การเรียกคืนคุณภาพของภาพ 2.วิธีการวิเคราะห์อัลกอริทึมสำหรับการประยุกต์ใช้ในการประมวลผลภาพ 3.จัดทำรายงานสรุปผลการวิจัยและพัฒนา 4.ร่วม...

BG Container Glass Public Company Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
18 ม.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงานอยุธยา นิคมฯโรจนะ)
1.ดูแลการตรวจรับและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังให้ครบถ้วนเรียบร้อย 2.ดูแลการจัดส่งในกะที่รับผิดชอบให้ตรงตามแผนการจัดส่ง 3.ควบคุม ดูแล การบริหารจัดการการใช้และการจัดสรรพื้นที่ในคลังสินค้า 4.ดูแลการจัดเก็บส...

BG Container Glass Public Company Limited.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
18 ม.ค. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ