JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
1. วางแผนหรือกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. วิเคราะห์และพัฒนาแผนงานและกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนการสร้าง Brand ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ควบคุมดูแลแผนงานการตลาดให้ดำเ...

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประจำแผนก IPD.,OPD.รับสมัครด่วน !
ติดต่อและประสานงาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและผู้มารับบริการ

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
3 . ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดรับสมัครด่วน !
- ช่วยนักกายภาพบริการผู้ป่วย เช่น จัดท่าทางคนไข้, รับส่งเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการให้บริการ

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่เวชสถิติรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานด้านหน่วยข้อมูล - ปฏิบัติงานเวชสถิติ และให้รหัสโรค

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
5 . นักกายภาพบำบัดรับสมัครด่วน !
-ให้การบริการทางด้ายกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วย -ให้คำปรึกษาด้านกายภาพแก่ผู้ป่วย

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ Graphic Designรับสมัครด่วน !
- ออกแบบสื่อ ป้ายโฆษณา แผ่นพับของทางโรงพยาบาล - ออกแบบ ติดตั้ง บูธ Display Eventทั้งในและนอกโรงพยาบาล - ถ่ายรูปและจัดทำสื่อวีดีโอ - งานอื่นๆด้านกราฟฟิคดีไซน์

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ยานยนต์รับสมัครด่วน !
- ขับรถตู้หรือรถกะบะของโรงพยาบาล ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังหน่วยงานต่างๆ หรือออกหน่วยตรวจสุขภาพ - ขับรถประสานงานกับหน่วยงานพยาบาล - รับ-ส่ง เช็ค วางบิลของโรงพยาบาล

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
8 . นักเทคนิคการแพทย์รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานในห้อง LAB

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
9 . ผู้ช่วยทันตแพทย์รับสมัครด่วน !
ช่วยรับส่งเครื่องมือให้กับทันตแพทย์

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์รับสมัครด่วน !
1. ให้บริการติดตั้งระบบเสียง ระบบแสง ระบบภาพ ภายในห้องประชุมต่างๆ 2. การบำรุงรักษา ตรวจเช็คสภาพ และซ่อมบำรุง อุปกรณ์งานโสตทุกชนิด 3. อำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องเสียงและสื่อต่างๆ 4. ควบคุมสื่อ อุป...

บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด (โรงพยาบาลมหาชัย2)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ