โรงพยาบาลมหาชัย 2 โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ในเครือมหาชัยกรุ๊ป ประกอบด้วย
• โรงพยาบาลมหาชัย จ.สมุทรสาคร โทร. 0-3442-4990
• โรงพยาบาลแม่กลอง 2 จ.สมุทรสงคราม โทร. 0-3471-5001-5
• โรงพยาบาลเพชรรัชต์ จ.เพชรบุรี โทร. 0-3241-7070
ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลมหาชัย 2 ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ ปี 2534 ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกคนได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพด้านการแพทย์ การพยาบาล การบริการ และเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย และเปี่ยมด้วยความตั้งใจที่จะดูแลให้ผู้มารับบริการได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ด้วยความอบอุ่นและจริงใจ
10 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
10 ต.ค. 62
นักรังสีเทคนิค
pinlocation
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
2. รับสมัครด่วน
10 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ Graphic Design
pinlocation
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
3. รับสมัครด่วน
10 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่การเงิน
pinlocation
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
4. รับสมัครด่วน
10 ต.ค. 62
เภสัชกร
pinlocation
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
5. รับสมัครด่วน
10 ต.ค. 62
หัวหน้าด้านปฏิบัติการ
pinlocation
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามตกลง
6. รับสมัครด่วน
10 ต.ค. 62
Programmer
pinlocation
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
7. รับสมัครด่วน
10 ต.ค. 62
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
pinlocation
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
8. รับสมัครด่วน
10 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ยานยนต์
pinlocation
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
9. รับสมัครด่วน
10 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่หน่วยข้อมูล
pinlocation
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
10. รับสมัครด่วน
10 ต.ค. 62
นิติกร
pinlocation
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
ติดต่อ
301/1 ม.6
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์: 02-117-4999 ต่อ 2641, 2642 และ 2644
เว็บไซต์: www.mahachai2.com/
ใช้งานแผนที่