JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามภาษาจีน / เลขานุการ (Secretary)
- วางแผนงานและบริหารงานด้านเลขานุการ ตารางนัดหมายการประชุมผู้บริหาร,บริหารเวลานัดหมายของ MD และวางระบบเอกสารเข้า-ออก ภายในสำนักงานกรรมการ และรายงานโดยตรงกับกรรมการผู้จัดการ - ประสานงานกับหน่วยงาน...

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและสรรหา
-ศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละแผนก เพื่อนำมากำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม -กำหนดวัตถุประสงค์เนื้อหา และขอบเขตองการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร รวมทั้งจัดฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด -ติดต่อวิทยากรและบริษัท...

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
3 . พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ - ส่งพนักงาน และผู้บริหาร เพื่อไปปฏิบัติงานภายนอกและติดต่องาน - วางบิลและรับเช็ค ในส่วนของงานราชการ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ