JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior HRBP Manager ประจำสีลม
Report to: Managing Director, System Integration & BPO Business Unit www.chanwanich.tech New Digital Business Unit www.witsco.biz Subordinate: 3 persons (HRM & HRD) Employees: Approximately ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน Competitive
27 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน (AP) ประจำสีลม
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำเช็ค เงินโอนผ่านระบบธนาคาร หรือเงินสดเพื่อเตรียมจ่าย พร้อมบันทึกข้อมูลลงระบบ - จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - จัดทำ ภงด.3 และ ภงด.53 เพื่อนำส่งสรรพากร - บันทึกรายการเกี่ย...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 พ.ค. 62
3 . System Engineer ประจำกรมสรรพสามิต
1. ดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อย ความถูกต้องของอุปกรณ์เครื่อง Server ต่างๆ เช่น HP, IBM, Huawei 2. ดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อย ความถูกต้องของอุปกรณ์เครื่อง Network ต่างๆ ได้ เช่น Cisco, HP, F5 3. ดำเนินกา...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน Competitive
27 พ.ค. 62
4 . IT Support Manager
Responsibilities: • Managing the remote support of database and system problems. • Coordinating training for new technology users and helping them become familiar with equipment and networks. • ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 พ.ค. 62
5 . Finance Manager (ประจำสีลม)
Report to: CFO Subordinate: Finance Team Member (Total 30 persons) Work location: Silom Work day: Monday- Friday 8.30-18.00 Job responsibility: - Manage overall finance function - Manage...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน Competitive
27 พ.ค. 62
6 . System Analyst (E-Passport) ประจำสีลม
• Responsible for gathering and analysis requirement • Designed and Analysis process of project responsibility. • Create Document to support project (High Level Design specification, Detail Design s...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน Competitive
27 พ.ค. 62
7 . Improvement Process (System Integration)
- ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานปัจจุบันให้เป็นมาตรฐาน - ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่เพื่อให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับระบบงานขององค์กร - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ปัญหาและสื่อสารแนวทา...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
27 พ.ค. 62
8 . System Engineer (System Integration)
Job Description Provide design, consulting, coordination and technology selection that appreciate to business needs to be aligned with customer requirement provide prove of concept of proposed soluti...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
27 พ.ค. 62
9 . System Analyst (System Integration)
- จัดทำเอกสารคู่มือการใช้ระบบงาน - เสนอแนวทางการแก้ไข - จัดเก็บความต้องการของผู้ใช้งานระบบ - วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ทั้งหมดและนำไปออกแบบเป็นระบบงาน - จัดทำเอกสารของระบบงานโดยใช้ Unified Mode...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
27 พ.ค. 62
10 . Developer (System Integration)
Job Description พัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ และทันกับเวลาที่กำหนด ทำการตรวจสอบความถูกต้องของส่วนงานที่พัฒนา (Unit Test) จัดทำเอกสารการตรวจสอบความถูกต้องของส่วนงานที่พัฒนา จัดทำเอ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
27 พ.ค. 62
11 . Presale Consultant (System Integration)
- Working closely with the sales team on proposals and pitches for business. - Attending meetings with business development managers and acting as a technical expert. - Putting together business cas...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
27 พ.ค. 62
12 . Vice President - System Integration (System Integration)
Oversee department’s presales operation. o Manage collaboration between Sales and department’s presales team. Lead presales team to engage with client. Drive presales team to identify op...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
27 พ.ค. 62
13 . Business Development Manager (System Integration)
- Initiate the projects and plan for the business development strategies including lead team - Build the relationship with clients and expand the business growth of organization - Work collaborati...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
27 พ.ค. 62
14 . Product Development Manager (System Integration)
• Create and develop product & services for Business segment including tracking performance and program review as appropriate. • Responsible to prepare credit application, E2E process and coordinate ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
27 พ.ค. 62
15 . Senior PMO (System Integration)
• Define, implement, and maintain organization framework including tools of professional project and portfolio management (PPM), focusing on strategic projects • Provide guidance and coaching to novi...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
27 พ.ค. 62
16 . Software Developer (C# .Net) ประจำพระประแดง
พัฒนาและเขียนโปรแกรมภายใต้การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศหรือมาตรฐาน ISO27001

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน Competitive
27 พ.ค. 62
17 . Project Coordinator (ประจำกรมสรรพสามิต พระราม 6)
- ทำรายงานการประชุม (ในรูปแบบของตารางและกราฟ) - ทำรายงานสรุปและติดตามสถานะความคืบหน้าต่างๆของโครงการ - ดำเนินการด้านเอกสารระหว่างไซท์งานที่กรมสรรพสามิตรและสำนักงานใหญ่สีลม - ประสานงานร่วมกับหน่วยง...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
18 . นักศึกษาฝึกงาน แผนกการเงิน (ฝึกงานสิงหาคม 62 เป็นต้นไป)
รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ ในแผนกการเงินที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น *** ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.30 น. *** สามารถฝึกงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 62 เป็นต้นไ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 300 บาท/วัน
27 พ.ค. 62
19 . Auto Channel Staff ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ
- แนะนำการใช้งานเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel) แก่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้าออกประเทศ - สวัสดิการ: ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม ค่าทำงานในวันหยุด ค่าทำงานล่วงเวล...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 12,000-13,000 (เบี้ยขยัน 300-1,200 บาท/เดือน)
27 พ.ค. 62
20 . System Analyst ประจำพระประแดง
• รวบรวมความต้องการ (Requirements) ในการพัฒนา และออกแบบระบบจากลูกค้าภายในและภายนอก • วิเคราะห์และออกแบบระบบให้เป็นไปตามความต้องการ • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โปรแกรมเมอร์นำไปพัฒนาระบบ • ให้ค...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน Competitive
27 พ.ค. 62
21 . Web Application Developer (Security Printing Product) ประจำพระประแดง
• พัฒนาและแก้ไขระบบ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร (เช่น ระบบงานโลจิสติกส์, ระบบบริหารงานการผลิต) และลูกค้าภายนอกองค์กร

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน Competitive
27 พ.ค. 62
22 . Asst. Logistics Manager (ประจำโรงงานพระประแดง)
- ดูแลและบริหารงานคลังสินค้า เช่น Raw material, Finish goods supply, Packing - ดูแลและบริหารงานจัดส่งในกรุงเทพ/ปริมณฑล - บริหารการใช้รถและพนักงานขับรถส่งสินค้า - พัฒนาระบบการจัดคลังสินค้าและจัดส่งใ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 35-45K
27 พ.ค. 62
23 . QA & QC Manager (Paper Converting & Flexible Packaging)
Report to: ผู้บริหารระดับสูง Subordinate: เจ้าหน้าที่สายงานประกันคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพ (รวม 20 คน) Work location: นิคมสินสาคร http://www.suksawad.com/ Work day: ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และวันเส...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
1 อัตรา
เงินเดือน Competitive
27 พ.ค. 62
24 . เจ้าหน้าที่รับคำร้อง ประจำสาขากงสุล ,สาขา MRT คลองเตยรับสมัครด่วน !
1.ต้อนรับและให้ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง (Passport) 2.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ในการทำหนังสือเดินทาง 3.บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในการขอหนังสือเดินทาง

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 9,900 - 13,000
27 พ.ค. 62
25 . Content Writer (e-learning)
- เข้าพบลูกค้า รับบรีฟ วิเคราะห์เนื้อหา กำหนดข้อตกลงในการทำสื่อ และนำเสนอรูปแบบสื่อ e-Learning ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า - ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาของลูกค้าให้มา เพื่อนำมาออกแบบและจัดทำ Storyboard / Scr...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 พ.ค. 62
26 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง (ประจำสีลม)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคาร (อาคารสูง 10 ชั้น) - วางแผนและตรวจสอบงานPM สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล - วิเคราะห์และกำหนดแผนงานการควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง - บริหารและอบรมทีมช่างให้ม...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน เงินเดือน+OT+เบี้ยขยัน
27 พ.ค. 62
27 . Auto Channel Staff ประจำสนามบินดอนเมือง
- แนะนำการใช้งานเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel) แก่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้าออกประเทศ - สวัสดิการ: ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม ค่าทำงานในวันหยุด ค่าทำงานล่วงเวล...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 12,000-13,000 (เบี้ยขยัน 300-1,200 บาท/เดือน)
27 พ.ค. 62
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ