CWN Company Profile
บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด (CWN) เป็นบริษัทชั้นนำที่พร้อมให้คำปรึกษากับทุกกลุ่มธุรกิจของลูกค้า เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงข้างต้น และร่วมกันกับลูกค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจโดยนำระบบเทคโนโลยี ผนวกกับการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นหลักเข้ามาใช้ เพื่อสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างให้กับธุรกิจของลูกค้ามากที่สุด
บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ ที่ให้ความสำคัญความปลอดภัย (Logical Security) ในทุกด้าน ตั้งแต่ การคัดเลือกบุคลากรร่วมงาน กระบวนการทำงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะกับธุรกิจ การส่งมอบงานให้กับลูกค้า และการให้บริการอื่นๆ หลังส่งมอบงาน ตัวอย่างระบบงานที่สามารถปรับใช้ในทุกธุรกิจ อาทิเช่น ระบบการจัดการยืนยันตัวบุคคล (ID management), ระบบการจัดสอบ (Electronic-Examination), ระบบการให้บริการผ่านเครือข่าย (Transaction management) และระบบอื่นๆ
ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า เราเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ และเอกชน บริษัทมีการปรับปรุงการทำงานและการให้บริการ ตลอดจนการรับรองจากหน่วยงานภายนอก เช่น การรับรองตามมาตฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของ และ ระบบมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยของข้อมูล
สวัสดิการ
 • ลานจอดรถที่สนญ.สีลม
 • ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันกลุ่ม (สุขภาพ อุบัติเหตุ ชีวิต)
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและครอบครัวเสียชีวิต
 • กองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์
 • ค่าน้ำมัน/ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าตำแหน่ง
 • เบี้ยเลี้ยง
 • ค่าที่พัก หอพักพนักงาน
 • ค่าอาหาร
 • ค่ากะ
 • คอมมิชชั่น/อินเซ็นทีฟ
 • ตรวจร่างกายประจำปี
 • เลี้ยงสรรประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันหยุดเพื่อการสมรส
 • วันลากิจ
 • กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ กิจกรรมโยคะ
 • โครงการออมเงิน ฯลฯ
 • ***แตกต่างกันตามตำแหน่ง***
17 ตำแหน่ง
1.
23 ต.ค. 62
Sr.QA/QA (Digital Business)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามที่ตกลง
2.
23 ต.ค. 62
System Engineer (ประจำสีลม)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามประสบการณ์
3.
23 ต.ค. 62
Business Analyst (Digital Business)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
4.
23 ต.ค. 62
Developer (Digital Business)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
5.
23 ต.ค. 62
PMO / Sr. PMO (Digital Business)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
6.
23 ต.ค. 62
Engineering Project Coordinator (ประจำสีลม)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามประสบการณ์
7. รับสมัครด่วน
23 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่รับคำร้อง ประจำสาขากงสุล ,สาขา MRT คลองเตย
pinlocation
mrt iconคลองเตย
salary icon
9,900 - 13,000
8.
23 ต.ค. 62
IT Service สนามบินสุวรรณภูมิ
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามที่ตกลง
9. รับสมัครด่วน
23 ต.ค. 62
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง (ประจำสีลม)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
20,000-30,000
10.
23 ต.ค. 62
System Engineer (Digital Business)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
11.
23 ต.ค. 62
Service Technician (ประจำสีลม)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
13,000-17,000
12.
23 ต.ค. 62
Improvement Process (Digital Business)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
13.
23 ต.ค. 62
Auto Channel Staff ประจำสนามบินดอนเมือง
pinlocation
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
salary icon
12,000-13,000 (เบี้ยขยัน 300-1,200 บาท/เดือน)
14.
23 ต.ค. 62
Marketing Specialist (Digital Business)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามที่ตกลง
15.
23 ต.ค. 62
พนักงานบัญชี (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
500 บาท/วัน + OT
16.
23 ต.ค. 62
นักศึกษาฝึกงาน แผนกการเงิน (ฝึกงานปี 2563)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
300 บาท/วัน
17.
23 ต.ค. 62
Presale Consultant (Digital Business)
pinlocation
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
ติดต่อ
(สำนักงานใหญ่) 699 อาคารกองบุญมา ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 000000000 เบอร์ติดต่อตามระบุท้ายตำแหน่งงาน
Line ID: @chanwanich
วิธีการเดินทาง
เดินทางด้วย BTS ลงสถานีช่องนนทรีย์ ออกประตูที่ 3 นั่งวินมอไซต์มาที่อาคารกองบุญมา (ประมาณ 5 นาที) ตึกอยู่ตรงข้ามโรงแรมนารายณ์ , เดินทางด้วย MRT ลองสถานีสีลม ออกถนนสีลม นั่งรถเมล์ฝั่งสีลมคอมเพล็กซ์ รถเมล์ทุกสายผ่านหน้าบริษัทหมดยกเว้น สาย162 , นั่งรถเมล์ลงที่ สีลม ซ.11 (ตึกอยู่ระหว่างสีลม ซ.11 และ ซ.13) , จุดสังเกตที่ใกล้เคียงสถานที่สำคัญ คือ อยู่ตรงข้ามโรงแรมนารายณ์ , แผนที่ https://bit.ly/2Paf0dj
ใช้งานแผนที่