JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1. ดูแลการรับ จัดเก็บ และจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง 2. บันทึกการรับ - จ่าย (เบิก - คืน) 3. ดูแลพื้นที่การจัดเก็บเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานด้านความปลอดภัยทางด้านอาหาร 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยาม เอ็ม ซี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
2 . กราฟฟิกดีไซน์
- ออกแบบแพ็คเกจจิ้งผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ Illustrator, Photoshop, หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

บริษัท สยาม เอ็ม ซี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ
- งานสรรหาพนักงาน - ปฐมนิเทศ อบรม พัฒนาศักยภาพพนักงาน - จัดทำสถิติการทำงาน ขาด ลา สาย - งานเงินเดือนพนักงาน - ติดต่องานราชการ ประกันสังคม สรรพากร - ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับ -...

บริษัท สยาม เอ็ม ซี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการแผนกบัญชี
-ปิดงบประจำเดือน / งบประจำปี (จัดทำงบการเงิน,งบดุล,งบกำไรขาดทุน) -กระทบยอดเงินฝากธนาคาร -จัดทำบัญชีและงานการเงิน และตรวจสอบดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบเพื่อนำเสนอผู้บริหาร -ตรวจสอบกระทบยอด (Reconciliat...

บริษัท สยาม เอ็ม ซี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
5 . พนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)รับสมัครด่วน !
- จัดทำคู่มือสูตรอาหารสำหรับ Brand - จัดทำเอกสารของแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามระบบ - พัฒนาสินค้า (ขนม ) ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - จัดทำรายงานสินค้าใหม่รายเดือน - ปรับ...

บริษัท สยาม เอ็ม ซี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ