JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เมอร์แชนไดเซอร์ Production Merchandiser (PM)รับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและวางแผนกับฝ่ายผลิต ติดตามวัตถุดิบและการผลิต ให้สอดคล้องกับกาลังการผลิตและความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ และส่งมอบได้ทันตามเวลาที่กาหนด ...

บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
13 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ