บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครผู้สนใจเข้าเป็นพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
สวัสดิการ
  • เงินเดือนประจำ /โบนัส / เบี้ยขยัน / ค่าตำแหน่ง / เงินพิเศษ / ค่ารถ / ค่าอาหาร / ค่าโอที / ค่ารักษาพยาบาล / เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ค่าฝึกอบรม
1 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
10 ต.ค. 62
เมอร์แชนไดเซอร์ Production Merchandiser (PM)
pinlocation
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
salary icon
ไม่ระบุ
ติดต่อ
25/17 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 38 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 02-984-4130 ต่อ 107, 147
แฟกซ์: 02-573-4283
เว็บไซต์: www.tristateww.com
วิธีการเดินทาง
รถประจำทางสาย 51,52,150,356 , รถตู้ที่ไปปากเกร็ด