JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าไลน์ผลิต (ผลไม้อบแห้ง)
- วางแผน/ควบคุม/ตรวจสอบกระบวนการผลิต - วิเคระห์/แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต - ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพ - ควบคุมดูแลพนักงานในสายการการบังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล (งานสรรหาฯ/งานค่าจ้าง)รับสมัครด่วน !
- งานสรรหาและว่า / งานค่าจ้างและเงินเดือน / งานธุรการแรงงานต่างด้าว - งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ/เสนอแนะ เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3. ตรว...

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่อง Ink และรถ Forkliftรับสมัครด่วน !
1. งานซ่อมบำรุงเครื่อง Ink กระป๋อง / ซองผลิตภัณฑ์ 2. งานซ่อมบำรุงรถ Forklift

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
5 . วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง
ควบคุม/ตรวจสอบ โครงการการก่อสร้าง/ปรับปรุงส่วนต่างๆ ของบริษัทฯ

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ