บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2468 ในระยะเริ่มแรกธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศ และนับได้ว่าเป็นบริษัทฯเป็นผู้ผลิตอาหารกระป๋องแห่งแรกของประเทศไทย และเติบโตจนขยายธุรกิจสู่ผลไม้อบแห้ง จนมียอดขายและส่งออกกว่าสองพันล้านบาท
ปัจจุบันบริษัทฯมีธุรกิจหลัก 2 ประเภท คือ ผลไม้อบแห้ง และอาหารทะเลกระป๋อง โดยบริษัทฯ ได้ผลิตสินค้าทั้งภายใต้ ตราสินค้าของทางบริษัทฯ เอง และรับผลิตตามคำสั่งหรือสัญญาการสั่งซื้อของลูกค้าซึ่งมาจากประเทศต่างๆกว่า 35 ประเทศทั่วโลก ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย และคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานจึงทำให้สินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค
ทางบริษัทฯได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น Prime Minister's Export Award (PA Award 2016) รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก
แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้หยุดนิ่ง บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา บุคคลากร รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น แต่ยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของลูกค้าอีกด้วย
ทางบริษัทฯจึงเปิดรับบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานในตลาดภายใน/ต่างประเทศ บริษัทฯต้องการผู้ร่วมงานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ มีความกระตือรือร้น และพร้อมทีี่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯจำนวนหลายอัตรา
สวัสดิการ
 • บริษัทฯ มีสวัสดิการมอบให้ ดังนี้
 • - โบนัสประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ)
 • - ปรับค่าแรงประจำปี (ตามผลงานและผลประกอบการ)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เบี้ยขยัน
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 – 12 วัน (ตามอายุงาน)
 • - ชุดฟอร์มบริษัทฯ
 • - ฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
 • - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น สมรส, ค่าปลงศพบิดา มารดา ภรรยา สามี เสียชีวิต
 • - สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
85/1-3 ถ.ถวาย
ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์: 034-498-243-6 ต่อ 127 , 088-874-7312-14
แฟกซ์: 034-498-247
เว็บไซต์: www.chinhuay.com
วิธีการเดินทาง
 • - จากท่าเรือมหาชัย นั่งเรือข้ามฟาก (มอเตอร์ไซค์ลงเรือได้)
 • มาฝั่งท่าฉลอม เดินตรงมาจากท่าเรือประมาณ 200 เมตร
 • สังเกตตู้ ATM กรุงศรีซ้ายมือ รั้วกำแพงสีขาว
 • - จากพระราม 2 ออกคู่ขนานตรงข้ามตาดทะเลไทย
 • ข้ามสะพานท่าจีน ลงสะพานชิดซ้าย เพื่อเข้าท่าฉลอม
 • ตรงมาเรื่อยๆ เจอสามแยกวัดช่องลม (ป้อมตำรวจซ้ายมือ)
 • ให้ขับตรงมา เจอวงเวียน ให้วนซ้ายมาแยกที่ 2
 • ตรงมาประมาณ 200 เมตร บริษัทฯ อยู่ขวามือ รั้วกำแพงสีขาว
ใช้งานแผนที่