JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . System Analysis (SA) (ประจำสาขาบางบอน)รับสมัครด่วน !
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูล (INFORMATION SYSTEM) รับผิดชอบในการศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของธุรกิจ เพื่อที่จะหาทางนำเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิธีการทางธุรกิจ รวมถึงบุคลากรต่างๆ มา...

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
2 . หัวหน้าวิเคราะห์ต้นทุนสินค้า (ประจำสาขาบางบอน)รับสมัครด่วน !
- คำนวณต้นทุนสินค้า - กำหนดราคาสินค้าให้ฝ่ายขาย - วิเคราะห์ราคาสินค้า - ประสานงานฝ่ายขายทั้งในและต่างประเทศ - สามารถออกบูธแสดงสินค้าได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
3 . ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ (ประจำสำนักงานบางบอน)รับสมัครด่วน !
1.นำเข้า เพื่อคัดเลือกไวน์เข้ามาขาย 2.ออกบูธการตลาดกิจกรรมโดยเน้นไปทาง โรงแรม สถานทูต อื่นๆ 3.ให้ความรู้ด้านไวน์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4.มีความรู้ด้านไวน์ต่างๆ เพื่อแนะนำลูกค้าได้ 5.งานด้านอื่น...

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความเหมาะสม
18 ก.ย. 62
4 . หัวหน้างานคลังสินค้า (ประจำสำนักงานบางบอน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการจัด จ่ายสินค้าภายในคลัง - ควบคุมระดับ Min-Max ของสินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด - ควบคุม ดูแลการเคลื่อนย้าย ขนย้ายสินค้าตาม Lay out พื้นที่ของการจัดเก็บ - ควบคุม ดูแลการรับเข้าสินค้าจาก Supp...

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความเหมาะสม
18 ก.ย. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขนส่ง (ประจำสาขาปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ตรงเวลา พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นประจำทุกวัน - ควบคุมต้นทุนการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บริหาร ควบคุมการจัดกำลังพลและรถส่งสินค้าได้อย่างมีปร...

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
6 . ผู้พิการมีบัตรประจำตัว ทำงานฝ่ายผลิต (ประจำสาขาปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
- แพ็คสินค้า - ติดสติ๊กเกอร์แบรนด์สินค้า - Support งานฝ่ายผลิต - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
7 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (ประจำสาขาปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานควบคุมคุณภาพในการผลิต - ควบคุม, ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน - วางแผนงาน , กำกับ ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
8 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (ประจำสำนักงานบางบอน)รับสมัครด่วน !
ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร เส้นทางระหว่างบ้านพักมายังบริษัท

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000-16,000 บาท
18 ก.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ประจำสาขาปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าขาเข้า ระหว่างการผลิตและรอการจำหน่าย ตามนโยบายเป้าหมายและมาตรฐานกำหนด

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
18 ก.ย. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำสาขาปทุมธานี) รับสมัครด่วน !
1.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ได้ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย และตรงเวลา 2.เขียนใบรายงานการซ่อม และเอกสารประกอบงานซ่อม พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆในใบรายงานการซ่อม 3.ตรวจเช็ค และดูแลโครงสร้างของบริษัทรวมถ...

บริษัท ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ