JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลและบริหารเงินสด รับ-จ่ายของบริษัทให้มีสภาพคล่องรวมถึงการบริการการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 2. ร่วมจัดหาและนำเสนอแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและจัดสรรเงินทุนเพื่อให้บริษัท...

Navee Intertrade Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สินอาวุโสรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม / จัดทำ บัญชีทรัพย์สินและจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 2. ควบคุม / ตรวจสอบ / ดูแล เอกสารทรัพย์สินที่รับ เบิก-จ่าย ทั้งระบบ 3. ดำเนินการตรวจนับทรัพย์สิน และสรุปผลการตรวจสอบให้กับผู้บังคับบัญชา 4....

Navee Intertrade Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. บันทึกบัญชีรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าประจำวัน และ จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า 2. กระทบยอดรายละเอียดบัญชีลูกหนี้การค้ารายตัวเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทเพื่อปิดบัญชีประจำเดือน 3. กระทบย...

Navee Intertrade Co., Ltd.
1 อัตรา ด่วน!
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ