บริษัท นาวี อินเตอร์เทรด จำกัด (บริษัทในเครือนาวีกรุ๊ป) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2530 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง Gas & Oil รวมถึงรับขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งทางบก และทางเรือ ในประเทศ และต่างประเทศ มีสถานีบริการน้ำมันทางน้ำ ปัจจุบันบริษัทกำลังจะขยายธุรกิจ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
 • - โบนัส
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี*
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยง ในกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • - ค่าตำแหน่ง ( บางตำแหน่ง )
 • - สวัสดิการค่าอาหาร ( บางตำแหน่ง )
 • - ค่าที่พัก ในกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี ( เริ่มตั้งแต่ 6 - 12 วัน )
 • - ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตกลุ่ม
 • - ประกันสังคม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น เยี่ยมไข้ / รับปริญญาฯ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ฝึกอบรมภายใน - ภายนอก
 • - กิจกรรมภายในบริษัทฯ เช่น ท่องเที่ยวประจำปี
 • - ค่าคอมมิสชั่น*
 • - ค่าชดเชยกรณีนำรถยนต์ส่วนตัวมาปฏิบัติงาน
3 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ขายน้ำมันทางทะเล
pinlocation
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครสร้างบริษัท
2.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ขายน้ำมันอุตสาหกรรม
pinlocation
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครสร้างบริษัท
3. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
pinlocation
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ติดต่อ
891/10-12 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02-284-3968-72 ต่อ 445 / 082-796-4658
แฟกซ์: 02-284-3973-74
เว็บไซต์: www.naveegroup.com
วิธีการเดินทาง
-มีรถ BRT สถานีวัดด่าน , -มีรถเมล์ สาย 205 , 89 ผ่าน
ใช้งานแผนที่