JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีลูกหนี้ AR
1.จัดทำตรวจความถูกต้องและบันทึกบัญชีในส่วนของภาษีขาย (ภพ.30) และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)ให้เสร็จภายในวันที่ 12 ของเดือน 2.บันทึกบัญชีในชุดรายรับประจำวัน ( RV )ในระบบ FORMULA Update ข้อมูลในไฟล์คุม...

บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 16,000-20,000
18 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ต้นทุนและข้อมูล
- บันทึกข้อมูลตัวเลขสถิติต่าง ๆ ลงในโปรแกรม ATMS. - บันทีกข้อมูลเปิดลูกค้าใหม่ - คีย์ปรับอัตราค่าขนส่ง/แก้ไขอัตราสิ้นเปลืองของรถทุกคันตามบริการ - update อัตราต่าง ๆ

บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 17,000-20,000
18 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายการเงิน /internal Auditor
-จัดทำงบบริหาร พร้อมทังวิเคราะห์ ความเปลียนแปลงของตัวเลขในรายงาน (เปรยบเทียบทั้งรายเดือน ไตรมาสและปี ) -เพือรายงานผลประกอบของบริษัทพร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุต่างๆ -ตรวจอบความถูกต้องของการบันทึกบัญช...

บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 50,000 บาท ขึ้นไป (internal Auditor เงินเดือน 30,000บาทขึ้นไป)
18 มิ.ย. 62
4 . Sales ขายรถยนต์ สุวินทวงศ์ (ตรงข้ามไปรษณีย์มีนบุรี)
- ต้อนรับลูกค้า - พรีเซ้นต์ขายรถ & ปิดจบการขาย - ให้ลูกค้าทดลองขับรถ - พิจารณาเครดิตเบื้องต้น - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเช่าซื้อและการผ่อนชำระ - ประสานฝ่ายสินเชื่อจนสัญญาผ่านและให้ลูกค้าเซ...

บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท (เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น)
18 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย / หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
- บริหารจัดการฝ่ายกฎหมาย อาทิงานประนอมหนี้, งานฟ้องคดี จนกระทั่งบังคับคดี - ขับเคลื่อนฝ่ายกฎหมายให้ไปสู่เป้าหมาย - พัฒนาทีมงาน&เพิ่มศักยภาพให้ทีมงาน (พนักงานบังคับคดี+ทนายความ+เสมียนทนาย+ธุรการ) ...

บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไป
18 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ