บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด ( Mee Capital Co.,Ltd ) เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด (Mena Leasing Co,Ltd) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2526 ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล และรถแท็กซี่มือสอง & ป้ายแดง
ปัจจุบันบริษัทฯ ขยายธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ (เงินกู้)
บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ 455/9-11 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
มีเต็นท์รถ 6 แห่ง คือ เต็นท์กาญจนาภิเษก, เต็นท์กิ่งแก้ว, เต็นท์พระราม 9, เต็นท์สุวินทวงศ์, เต็นท์สวนสมเด็จฯ และเต็นท์บางพูน
และมีศูนย์ซ่อมรถ อยู่เลียบทางด่วนศรีรัช ถนนบรมราชชนนี
สวัสดิการ
 • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2. โบนัสประจำปี งานเลี้ยงปีใหม่ และการท่องเที่ยว
 • 3. โบนัสพิเศษ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
 • 4. ยอดการปรับอัตราเงินเดือนตามผลประกอบการที่มีระเบียบระบุไว้อย่างชัดเจนปรับอัตราเงินเดือนตามความสามารถที่พัฒนาขึ้น หรือเงินเดือนตามต้องการ
 • 7. ค่าสึกหรอรถ ค่าน้ำมันรถ กรณีใช้รถในการปฏิบัติงาน
 • 8. ค่าเครื่องมือสื่อสาร ค่าเบี้ยขยัน และค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง)
 • 9. เงินรางวัลสำหรับพนักงานดีเด่นประจำปี พนักงานนักพัฒนาตัวอย่าง
 • 10. เงินรางวัลสำหรับพนักงานทำงานครบ 10 ปี และมากกว่าทุก ๆ 5 ปี
 • 11. สวัสดิการเงินกองกลาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน
 • 12. สวัสดิการเงินกู้ยืมกรณีมีความเดือดร้อน
 • 13. เงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณีเกษียณอายุ
 • 14. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 15. พาครอบครัวไปร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • 16. ลากิจได้ 10 วันโดยได้รับค่าจ้าง ลาป่วย 30 วันต่อปี ลาพักผ่อน 6 วันต่อปี ลาคลอดบุตรได้ 90 วันตามกฎหมายแรงงาน ลาอุปสมบท ลาเพื่อการฝึกอบรม ลาเรียน ลาพบแพทย์ ลาทำหมัน และลาเพื่อการรับราชการทหาร
 • 17. การเยี่ยมเยียนยามเจ็บป่วยหนักทั้งของบิดา-มารดา คู่สมรส บุตร หรือของพนักงานเอง จากผู้บังคับบัญชาเสมอ ๆ ตลอดจนงานสำคัญต่าง ๆ เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลสมรส งานอุปสมบท งานศพ เป็นต้น
 • 18. ชุดยูนิฟอร์ม
 • 19. ประกันอุบัติเหตุ PA. (packet เงินเดือนระบบ payroll)
 • 20. งานกีฬาสี หรือ walk rally ประจำปี
 • 21. วันหยุดตามประเพณีปีละ 15 วัน
 • 22. ที่ปรึกษากฎหมายหรือคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับจุดยืนในแต่ละหัวโขน เช่น พ่อ-แม่-ลูก ญาติพี่น้อง หัวหน้างาน เป็นต้น
 • 23. การอบรมให้รู้วิธีการดำเนินชีวิตอย่างผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
 • 24. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในสายวิชาชีพ หรือเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 • 25. ประกันภัยรถประเภท 3 สำหรับพนักงานที่ใช้รถในการปฏิบัติงาน และสำหรับหัวหน้าแผนกที่ใช้รถส่วนตัวเดินทางมาทำงาน
 • 26. ผู้บังคับบัญชาสามารถพาผู้ติดตามไปท่องเที่ยวประจำปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ 1 คน
 • 27. ลาเรียนได้และเมื่อศึกษาจบแล้ว สามารถนำวุฒิการศึกษามาปรับเงินเดือนเพิ่มได้
 • 28. พนักงานไม่ลาไม่สายเลยในรอบปี
 • 29. สวัสดิการเช่าซื้อรถดอกเบี้ยต่ำ
 • 30. การตรวจสุขภาพประจำปี
6 ตำแหน่ง
1.
18 ต.ค. 62
Sales ขายรถยนต์ สุวินทวงศ์ (ตรงข้ามไปรษณีย์มีนบุรี)
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
18,000 - 25,000 บาท (เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น)
2. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
Intelligence Software Developer
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
20,000 - 30,000
3.
18 ต.ค. 62
พนักงานธุรการประจำอพาร์ทเม้นท์
pinlocation
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
salary icon
12,000 บาท+ค่าคอมมิชชั่นห้องพัก
4.
18 ต.ค. 62
พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
7,000-10,000 บาท (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
5.
18 ต.ค. 62
ผู้จัดการฝ่ายงานทะเบียนรถยนต์/ธุรการ
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
45,000-55,000 บาท
6.
18 ต.ค. 62
พนักงานธุรการ(คนพิการ)
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
14,000
disabled person icon
สำหรับบุคคลทุพพลภาพเท่านั้น
ติดต่อ
455/9-11 ถนนพระราม 6
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 091-773-5776
แฟกซ์: 02-613-9519
เว็บไซต์: www.menaleasing.co.th
วิธีการเดินทาง
1.รถเมล์สาย 67, พื้นที่ใกล้เคียง23,79,511,183,174,59,60,16,2,204,15,47,38 , 2.รถไฟฟ้า BTS สถานีราชเทวี , 3.รถไฟ (รฟท.) สถานียมราช , 4.เรือ (ท่าเรือเจริญผล ท่าเรือตลาดโบ๊เบ๊)
ใช้งานแผนที่