JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Manager (ผู้จัดการไซต์งาน /วิศวกรโครงการ)
(ดูแลงานติดตั้งวงกบ-ประตู) -วางแผนทำ Project Schedule การผลิตและส่งมอบสินค้ารวมถึงให้ลูกค้าตามแต่ละโปรเจคให้เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนด -วางแผน/บริหาร Budget ของแต่ละโปรเจคให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด ...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
2 . พนักงานบัญชี (ลูกหนี้)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานบัญชี ฝั่งลูกหนี้ - ทำบิลส่งของ / ใบกำกับภาษี / ตัดใบล็อตส่งของ - ทำใบวางบิล / ทำใบเสร็จรับเงิน - ทำใบลดหนี้ - ทำใบสำคัญรับ - สรุปยอดขาย / ยอดลูกหนี้ค้างชำระ / ยอดบิล overdue -...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
3 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตประจำโรงงาน / โฟร์แมนประจำไซต์งาน
-ดูแลควบคุมฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -วางแผนจัดสรรบุคลากรฝ่ายผลิตให้เพียงพอกับเป้าหมายการผลิต -จัดทำKPIสำหรับฝ่ายผลิต -ควบคุมงานติดตั้งหน้าไซต์งาน -จัดทำเอกสารสำหรับส่งมอบงาน

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
4 . ช่างไม้ / พนักงานฝ่ายผลิต / พนักงานควบคุมเครื่องจักร
-พนักงานไลน์ผลิต / ควบคุมเครื่องจักร -ผลิตวงกบ / ประตู

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
50 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 เม.ย. 62
5 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
-ตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งสินค้า -ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างผลิต -ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า -จัดทำรายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชารวมถึงประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดั...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ