เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . PHP Developer / .NET Developer, C#รับสมัครด่วน !
Programmer - ออกแบบ และพัฒนา application สำหรับงานแต่ละประเภท - พัฒนา web application, windows application, mobile application - เป็นการพัฒนา software ทั้งทางด้าน algorithm และ database *******...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
2 . iOS Developerรับสมัครด่วน !
ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมบน mobile device ในแบบ native code

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 ธ.ค. 61
3 . System Analyst / SAรับสมัครด่วน !
- ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ software ได้หลากหลายในรูปแบบ N-Tier และแบบอื่นๆ - ออกแบบ API, class diagram สำหรับการทำงานของ aoftware เพื่อให้ module software สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เขี...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 ธ.ค. 61
4 . Senior Graphic Designerรับสมัครด่วน !
- ทำงานร่วมกับทีมเพื่อการออกแบบ User Interface ที่มี UX ที่ดี เหมาะสมกับการใช้งาน - นำ Flow ที่ได้รับมาจัดทำ Wireframe และ UI Prototype เพื่อนำเสนองาน - ออกแบบ Mockup ตามรูปแบบ software ที่จะใช้งาน ...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 ธ.ค. 61
5 . Frontend Programmerรับสมัครด่วน !
เราต้องการคนที่มีประสบกาาณ์ในการเขียน Web App ฝั่ง frontend หรือ user interface ที่มีความสามารถในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสม ทันสมัย และชอบ research หาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เครื่องมือใหม่ ๆ มาพัฒนางาน...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 ธ.ค. 61
6 . Senior Business Analyst / Senior BAรับสมัครด่วน !
เป็นผู้ที่จะเนรมิต software ให้เกิดขึ้นจากอากาศ ที่ลูกค้าอยากจะได้สิ่งต่าง ๆ นา ๆ ให้เป็นรูปร่าง software ที่สามารถตอบโจทย์ทางด้าน business ของลูกค้าได้ เพื่อให้ software สามารถขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 ธ.ค. 61
7 . .NET Senior Developerรับสมัครด่วน !
ออกแบบ และพัฒนา software ให้ตรงกับที่ได้ออกแบบ และพัฒนาทีม programmer ให้มีองค์ความรู้ที่เพียงพอสำหรับงานการพัฒนา software ที่มีคุณภาพ และสามารถ review code ของทีมได้

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 ธ.ค. 61
8 . PHP Programmerรับสมัครด่วน !
เขียนโปรแกรม PHP ทั้งส่วน frontend, backend, web service ในรูปแบบ RESTFul

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 ธ.ค. 61
9 . IOS หรือ Android Programmerรับสมัครด่วน !
เขียนโปรแกรม IOS หรือ Android บน Mobile Device วางแผนงานlสำหรับโปรแกรมสำหรับ Project ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 ธ.ค. 61
10 . UX/UI Designer (Web & Mobile)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบงาน Web / Mobile Graphic สำหรับ งาน Pitching และงาน Production - วางแผนงาน Web / Mobile Design ในทีมงานให้เสร็จลุล่วงตามเวลา - ร่วมเก็บ Requirement งานด้าน Web Design, Mobile App - ออกแบบ ...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 ธ.ค. 61
11 . Telesales (เจ้าหน้าที่ขายสื่อโฆษณาดิจิทัลทางโทรศัพท์)รับสมัครด่วน !
1. ให้ข้อมูลสินค้าและบริการ ทางโทรศัพท์และปิดการขายทางโทรศัพท์ หรือนัดลูกค้าเข้ามาที่ออฟฟิศเพื่อเสนอบริการและปิดการขายได้ 2. ทำยอดตามเป้าขาย โดยให้ข้อมูลสินค้าและบริการ ให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าเกี่ยวกั...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท (ยังไม่รวม Commission) และรายได้อื่นๆ
18 ธ.ค. 61
12 . .NET Developer C#รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ และพัฒนา Web-based application หรือ Web Service โดยใช้ ASP.NET C# แบบ MVC - ทำงานเป็นทีม เพื่อให้โครงการสำเร็วลุล่วงไปตามกำหนดการ - แก้ไขโปรแกรมในด้าน Performance และ UI/UX

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 ธ.ค. 61
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ