JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน รับสมัครด่วน !
สัญญาจ้าง 1 ปี - ติดต่อประสานงานรับเรื่องต่างๆระหว่างบริษัทลูกค้าและบริษัทฯ - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการใช้งานระบบซอฟแวร์ให้กับลูกค้าเบื้องต้นได้ - ปฎิบัติหน้าที่ทั่วไปรวมทั้งการควบคุมด...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
2 . PHP Developer / .NET Developer, C#รับสมัครด่วน !
Programmer - ออกแบบ และพัฒนา application สำหรับงานแต่ละประเภท - พัฒนา web application, windows application, mobile application - เป็นการพัฒนา software ทั้งทางด้าน algorithm และ database *******...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
3 . iOS Developerรับสมัครด่วน !
ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมบน mobile device ในแบบ native code

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
22 พ.ค. 62
4 . System Analyst / SAรับสมัครด่วน !
- ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ software ได้หลากหลายในรูปแบบ N-Tier และแบบอื่นๆ - ออกแบบ API, class diagram สำหรับการทำงานของ aoftware เพื่อให้ module software สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เขี...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
22 พ.ค. 62
5 . Senior Graphic Designerรับสมัครด่วน !
- ทำงานร่วมกับทีมเพื่อการออกแบบ User Interface ที่มี UX ที่ดี เหมาะสมกับการใช้งาน - นำ Flow ที่ได้รับมาจัดทำ Wireframe และ UI Prototype เพื่อนำเสนองาน - ออกแบบ Mockup ตามรูปแบบ software ที่จะใช้งาน ...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
22 พ.ค. 62
6 . Frontend Programmerรับสมัครด่วน !
เราต้องการคนที่มีประสบกาาณ์ในการเขียน Web App ฝั่ง frontend หรือ user interface ที่มีความสามารถในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสม ทันสมัย และชอบ research หาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เครื่องมือใหม่ ๆ มาพัฒนางาน...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
22 พ.ค. 62
7 . Senior Business Analyst / Senior BAรับสมัครด่วน !
เป็นผู้ที่จะเนรมิต software ให้เกิดขึ้นจากอากาศ ที่ลูกค้าอยากจะได้สิ่งต่าง ๆ นา ๆ ให้เป็นรูปร่าง software ที่สามารถตอบโจทย์ทางด้าน business ของลูกค้าได้ เพื่อให้ software สามารถขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
22 พ.ค. 62
8 . .NET Senior Developerรับสมัครด่วน !
ออกแบบ และพัฒนา software ให้ตรงกับที่ได้ออกแบบ และพัฒนาทีม programmer ให้มีองค์ความรู้ที่เพียงพอสำหรับงานการพัฒนา software ที่มีคุณภาพ และสามารถ review code ของทีมได้

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
22 พ.ค. 62
9 . IT Supportรับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Hardware , Software และ Network ของบริษัท - ดูแล PC และ Notebook ของบริษัท - ดูแลให้ User สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างราบรื่น - ดูแล แก้ไข ปัญหา Software ต่างๆ - ตร...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
22 พ.ค. 62
10 . IOS หรือ Android Programmerรับสมัครด่วน !
เขียนโปรแกรม IOS หรือ Android บน Mobile Device วางแผนงานlสำหรับโปรแกรมสำหรับ Project ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
22 พ.ค. 62
11 . Telesales (เจ้าหน้าที่ขายสื่อโฆษณาดิจิทัลทางโทรศัพท์)รับสมัครด่วน !
1. ให้ข้อมูลสินค้าและบริการ ทางโทรศัพท์และปิดการขายทางโทรศัพท์ หรือนัดลูกค้าเข้ามาที่ออฟฟิศเพื่อเสนอบริการและปิดการขายได้ 2. ทำยอดตามเป้าขาย โดยให้ข้อมูลสินค้าและบริการ ให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าเกี่ยวกั...

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท (ยังไม่รวม Commission) และรายได้อื่นๆ
22 พ.ค. 62
12 . .NET Developer C#รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ และพัฒนา Web-based application หรือ Web Service โดยใช้ ASP.NET C# แบบ MVC - ทำงานเป็นทีม เพื่อให้โครงการสำเร็วลุล่วงไปตามกำหนดการ - แก้ไขโปรแกรมในด้าน Performance และ UI/UX

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
22 พ.ค. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ