ผู้นำในธุรกิจการพัฒนาซอฟท์แวร์ และ ธุรกิจ IT ที่สรรสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ หน่วยงานราชการ และองค์กรขนาดใหญ่ โดยมี ธุรกิจ 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้
1. พัฒนาซอฟท์แวร์ ให้ หน่วยงานชั้นนำ ทั้งราชการ และเอกชน
2. บริการเว็บสำเร็จรูป ร้านค้าออนไลน์
3. บริการ SMS ครบวงจร
4. Interactive Media
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันสุขภาพกลุ่ม,ค่าทันตกรรม
 • - ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ฝึกอบรมเพิ่มทักษะในวิชาชีพ
 • - โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - เงินช่วยเหลือ กรณีต่างๆ: งานแต่งงาน งานศพ
 • - วันลาหยุดพิเศษ
 • - ค่ารักษาพยาบาล บิดา/มารดา/คู่สมรสและบุตร
 • - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์
8 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
16 ต.ค. 62
System Analyst / SA
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามความสามารถ
2. รับสมัครด่วน
16 ต.ค. 62
Senior Business Analyst / Senior BA
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามความสามารถ
3. รับสมัครด่วน
16 ต.ค. 62
Frontend Programmer
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามความสามารถ
4. รับสมัครด่วน
16 ต.ค. 62
System Engineer
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามความสามารถ
5. รับสมัครด่วน
16 ต.ค. 62
.NET Developer C#
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามความสามารถ
6. รับสมัครด่วน
16 ต.ค. 62
iOS Developer
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามความสามารถ
7. รับสมัครด่วน
16 ต.ค. 62
.NET Senior Developer
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามความสามารถ
8. รับสมัครด่วน
16 ต.ค. 62
Sales Project - Government
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามประสบการณ์
ติดต่อ
128/47 ชั้น 5 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-123-8900, 065-717-2174
วิธีการเดินทาง
Bts สถานีพญาไท ทางออก 1