JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่าง Technician
- ตรวจสอบและแก้ไขเครื่องจักรในกระบวนการผลิต - อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
2 . Admin Supervisor (ภาษาจีน)
ดูแลในส่วนงานธุรการดังนี้ 1. ดูแลและรับผิดชอบหอพัก สำหรับพนักงานคนจีน 2. ดูแลรถบัสรับ-ส่ง พนักงานคนจีน และ รถตู้บริษัท 3. ประสานงานเกี่ยวกับการส่งสินค้าต่าง ๆ ระหว่างแผนกที่ส่ง กับ บริษัท ขนส่งสิน...

บริษัท ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 มิ.ย. 62
3 . Customs Supervisor (ภาษาจีน)
1. Import & Export shipment Management 2. Import & Export Customs Clearance Management 3. BOI application, modification and cancellation management 4. BOI equipment import and site use management ...

บริษัท ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 มิ.ย. 62
4 . EHS Supervisor
1. จัดทำการประเมินความเสี่ยงอันตรายของบริษัทฯ และสร้างกลไกที่จำเป็นเพื่อใช้ในการควบคุมความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 2. จัดทำและกำกับดูแลระเบียบข้อบังคับด้าน EHS ที่จำเป็น 3. กำกับดูแลการทำงานของแผนก EHS...

บริษัท ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 62
5 . Technical Engineer
- Control line and machine. - Inspector inprocess - Can solve machine problem. - Other

บริษัท ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
5 positions
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มิ.ย. 62
6 . Customs specialist (ภาษาจีน)
1. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและกฏหมายเกี่ยวกับกรมศุลกากรไทยและต่างประเทศ 2. จัดการวางแผนขั้นตอนการทำงานและการดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากร 3. รวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรในทุกๆด้านเพื่อให้สอดคล...

บริษัท ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
19 มิ.ย. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ