บริษัท ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและจำหน่ายแผ่นโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้ในโครงการพลังงานสะอาดต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชน
สวัสดิการ
  • - ค่าบ้าน
  • - ค่าเดินทาง
  • - ค่าอาหารกลางวัน
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่ากะ
  • - โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
  • - อื่นๆ
ติดต่อ
บริษัท ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
7/496 ม.6 นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: www.trinasolar.com
วิธีการเดินทาง
  • เข้ามาในนิคมอมตะซิตี้ ระยอง ตรงมาจนถึงทางเลี้ยวเข้านิคมจีน ขับตรงมาจนถึงทางลาดยาง ก็ข้ามทางลาดยางตรงมาเรื่อยๆ จนผ่านบริษัท Bridgestone ขับมาจนสุดทางแล้วให้เลี้ยวซ้าย ขับมาจนถึงบริษัท Himile ให้เลี้ยวขวา หลังจากนั้นขับตรงมาจนถึงสี่แยกให้เลี้ยวซ้าย จนเจอซอยแรกซ้ายมือให้เลี้ยวซ้ายจะเจอบริษัท Delong ด้านซ้ายมือ ส่วนบริษัท ทรินา โซลาร์ จะอยู่สุดซอยด้านขวามือ
ใช้งานแผนที่