JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย
1.จัดทำ ตรวจสอบ ติดตามผล งานฟ้องร้อง บังคับคดีของบริษัทฯ 2.ดูแลประสานงานด้านกฎหมายของบริษัทฯ 3.ให้คำปรึกษาด้านคดีความต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานที่ร้องขอ 4.ให้คำแนะนำผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ 5.ดูแลรั...

บริษัท ลาดพร้าว พลาซ่า จำกัด (ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว )
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
2 . ครูผู้ช่วยสอนวิชาเลข/ภาษาอังกฤษ Part-time ลาดพร้าว,แจ้งวัฒนะ,พระราม3
1.ดูแลการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 2.ตรวจแบบฝึกหัดของนักเรียน 3.ให้คำแนะนำและติดตามผลการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 4.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลาดพร้าว พลาซ่า จำกัด (ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว )
24 มิ.ย. 62
3 . ครูสอนคณิตศาสตร์ ประจำเซ็นทรัล พระราม 3
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย ได้ผลรับรองจากต่างประเทศเป็นโอกาสก้าวหน้าสำคัญของชีวิต

บริษัท ลาดพร้าว พลาซ่า จำกัด (ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว )
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
4 . แม่บ้านประจำห้าง
ทำความสะอาดห้องน้ำ พื้นที่ส่วนกลาง ประจำห้าง

บริษัท ลาดพร้าว พลาซ่า จำกัด (ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว )
เงินเดือน รายได้รวม 455 ต่อวัน
24 มิ.ย. 62
5 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า
1.ควบคุม ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ บันไดเลื่อน ลิฟท์ 2.ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้เสมอ 3.ควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางของห้างสรรพสินค้า 4.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลาดพร้าว พลาซ่า จำกัด (ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว )
เงินเดือน 12,000
24 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ