JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ครูผู้ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ Part-time ลาดพร้าว,แจ้งวัฒนะ,สำโรง
1.ดูแลการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 2.ตรวจแบบฝึกหัดของนักเรียน 3.ติดตามผลการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 4.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลาดพร้าว พลาซ่า จำกัด (ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว )
23 ม.ค. 62
2 . ครูผู้สอน ประจำสาขาฟิวเจอร์ รังสิต/เมกะบางนา
1.ดูแลระบบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2.ใหคำแนะนำวางแผนการเรียน สำหรับนักเรียนเป็นรายบุคคล 3.ดูแลเรื่องการรับสมัครนักเรียนและการชำระค่าเรียน 4.จัดกิจกรรมของสาขาให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วม 5...

บริษัท ลาดพร้าว พลาซ่า จำกัด (ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว )
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
3 . ครูสอนคณิตศาสตร์/ครูสอนภาษาอังกฤษ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย ได้ผลรับรองจากต่างประเทศเป็นโอกาสก้าวหน้าสำคัญของชีวิต

บริษัท ลาดพร้าว พลาซ่า จำกัด (ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว )
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
4 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า
1.ควบคุม ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ บันไดเลื่อน ลิฟท์ 2.ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้เสมอ 3.ควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางของห้างสรรพสินค้า 4.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลาดพร้าว พลาซ่า จำกัด (ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว )
เงินเดือน 12,000
23 ม.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ