บริษัท ลาดพร้าว พลาซ่า จำกัด (ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว )
ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว
สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี - วันลากิจ - ประกันสังคม - เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง)
ติดต่อ
บริษัท ลาดพร้าว พลาซ่า จำกัด (ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว )
2539 ซ.ลาดพร้าว 81-83 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
วิธีการเดินทาง
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีลาดพร้าว (ต่อรถโดยสารประจำทาง) - รถประจำทาง 8 , 27 , 44 , 73ก , 92 , 96 , 122 , 126 , 137 , 145 , 151 , 156 , 172 , 182 , 502 , 514 , 545