JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจสอบโครงยางหล่อดอก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า วางแผนจัดหาโครงยางและตรวจสอบ ตามแผนของผู้แทนจำหน่าย - จัดส่งโครงยางพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ศูนย์ยางหบ่อดอกบริดจสโตน บันแดก ตามที่กำหนดไว้ให้ถู...

Thai Bridgestone Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000
16 ก.ค. 62
2 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิคซ่อม/บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล
รับผิดชอบซ่อม / บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกลให้สามารถดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่อง - วิเคราะห์สาเหตุการเสียกระทันหันและซ่อมเครื่องจักรให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ - ทำแผนกา...

Thai Bridgestone Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ค. 62
3 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิคสั่งการผลิต รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผนและสั่งการผลิตให้ทันเวลาและเพียงพอตามจำนวนที่กำหนดในการผลิต - ติดตามและตรวจสอบปริมาณสต๊อควัสดุ - สรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชา - คำนวณปริมาณการใช้วัสดุต่างๆ

Thai Bridgestone Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ค. 62
4 . Internal Audit @ Rangsit Plant
Department: Internal Audit Office Working place: Rangsit Plant (Phathumtani) Job Objective; • Engage to support and assist the Manager in regarding to all audit activities and promote Inter...

Thai Bridgestone Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Based on company salary structure
11 ก.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ